Od stycznia 2015 roku zwiększą się obciążenia składkowe

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Bogdan Majkowski
Data: 03-11-2014 r.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa nie tylko na podwyżkę składek ZUS, ale również na obowiązek ubezpieczeń społecznych przy niektórych zbiegach tytułów. Rosną nie tylko obciążenia składkowe za niektóre grupy ubezpieczonych, ale także minimalne świadczenia chorobowe przysługujące pracownikom. Płatnicy składek, a także płatnicy świadczeń chorobowych muszą przeliczyć wynagrodzenia pracowników.

Od 1 stycznia 2015 r. wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę rosną:

 • składki płacone za pracowników, których wynagrodzenie odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę,
 • obciążenia składkowe przedsiębiorców, którzy naliczają składki od podstawy odpowiadającej 30% wynagrodzenia minimalnego,
 • składki u ubezpieczonych, u których podstawa wymiaru składek powiązana jest z wysokością wynagrodzenia minimalnego, np. podlegających ubezpieczeniom emerytalno-rentowym dobrowolnie,
 • refundacje przysługujące pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne,
 • podstawa wymiaru obowiązkowych składek emerytalno-rentowych, od której zależy to, czy pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek na FP,
 • minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych.

Podstawę wymiaru składek w przypadku pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Dla wielu pracowników przychód ten odpowiada kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana wynagrodzenia minimalnego oznacza zmianę podstaw wymiaru składek, a tym samym składek u pracowników otrzymujących takie właśnie wynagrodzenie. To z kolei nakłada na pracodawców konieczność przeprowadzenia stosownych przeliczeń (przykład).

Porównanie obciążeń składkowych

Przykład:

Składki pracodawcy za grudzień 2014 roku

Z umowy o pracę wynika, że pracownik otrzymuje tylko wynagrodzenie zasadnicze, którego wysokość odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Staż zawodowy tej osoby wynosi 3 lata. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracodawcy należne za grudzień 2014 roku wyniosą więc:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 163,97 zł (1.680 zł × 9,76%),
 • na ubezpieczenia rentowe – 109,20 zł (1.680 zł × 6,5%),
 • na ubezpieczenie wypadkowe (przy założeniu, że tego płatnika obowiązuje stopa wynosząca 2,53%) – 42,50 zł (1.680 zł × 2,53%),
 • na Fundusz Pracy – 41,16 zł (1.680 zł × 2,45%),
 • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1,68 zł (1.680 zł × 0,10%).

Razem z własnych środków pracodawca będzie więc musiał zapłacić 358,51 zł.

Składki pracodawcy za styczeń 2015 roku

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2015 roku wzrośnie też podstawa wymiaru składek za tego pracownika. Począwszy od stycznia 2015 roku, pracodawca będzie więc opłacał z własnych środków następujące kwoty składek:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 170,80 zł (1.750 zł × 9,76%),
 • na ubezpieczenia rentowe – 113,75 zł (1.750 zł × 6,5%),
 • na ubezpieczenie wypadkowe – 44,28 zł (1.750 zł × 2,53%),
 • na FP – 42,88 zł (1.750 zł × 2,45%),
 • na FGŚP – 1,75 zł (1.750 zł × 0,1%).

Razem obciążenia te wyniosą 373,46 zł. Oznacza to wzrost składek pracodawcy w stosunku do roku ubiegłego o 14,95 zł. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje także odpowiedni wzrost wysokości składek finansowanych ze środków pracownika.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35964 )
Array ( [docId] => 35964 )