Państwo finansuje składki za sprawujących opiekę

Kategoria: Składki ZUS
Data: 01-09-2013 r.

Budżet państwa opłaca składki emerytalne i rentowe za kolejne – poza pracownikami – grupy ubezpieczonych, w sytuacji, gdy osoby te rezygnują z działalności zarobkowej w celu wychowywania dziecka. To skutek nowelizacji ustawy systemowej, która obowiązuje od 1 września 2013 r.

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, co ma wpływ na wysokość jego późniejszych świadczeń. Składki za ten okres opłaca w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Możliwości takiej nie miały do tej pory inne grupy ubezpieczonych, m.in. zleceniobiorcy lub osoby prowadzące działalność pozarolniczą.

Składki za przedsiębiorcę, rolnika, osobę na zleceniu

Nowe przepisy wprowadzają obowiązkowe ubezpieczenia na okres przerwy w aktywności zawodowej spowodowanej wychowywaniem dziecka. Dotyczy to:

  1. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i inną działalność pozarolniczą, określoną w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej,
  2. osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
  3. osób współpracujących ze zleceniobiorcami oraz osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą,
  4. duchownych,
  5. osób nieubezpieczonych.

Za okres przerwy państwo, za pośrednictwem KRUS, opłaci również składki za osoby podlegające ubezpieczeniom rolniczym.

Z ubezpieczenia za okres sprawowania opieki osoby uprawnione będą mogły skorzystać przez okres maksymalnie 3 lat, do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. W przypadku opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – okres ten będzie mógł być wydłużony do 6 lat i ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Podstawa: 60% przeciętnego lub 75% minimalnego wynagrodzenia

Nowelizacja przewiduje zróżnicowane podstawy wymiaru składek. Dla osób mających co najmniej 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem – jest to 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Dla osób bezrobotnych podstawa wynosi natomiast 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32802 )
Array ( [docId] => 32802 )