Podstawa składek ZUS przy wynagrodzeniu minimalnym w 2013 r.

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-11-2012 r.

Zmiana wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2013 r. pociąga za sobą zmianę podstawy składek ZUS. A tym samym samych składek u pracowników otrzymujących takie właśnie wynagrodzenie. Pracodawcy muszą więc dokonać stosownych przeliczeń.

Podstawę składek ZUS w przypadku pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Dla znacznej części pracowników przychód ten odpowiada kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oto jego wysokość w 2012 i w 2013 r.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2012–2013

Pełne wynagrodzenie minimalne

Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy zawodowej

2012 r.

1.500 zł

1.200 zł (80% pełnego wynagrodzenia minimalnego)

2013 r.

1.600 zł

1.280 zł (80% pełnego wynagrodzenia minimalnego)

Przykład:

Z umowy o pracę wynika, że wynagrodzenie pracownika składa się tylko z wynagrodzenia zasadniczego, którego wysokość odpowiada obecnemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Staż zawodowy tej osoby wynosi 3 lata. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracodawcy należne za grudzień 2012 r. wyniosą więc:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 146,40 zł (1500 zł x 9,76%),
 • na ubezpieczenia rentowe – 97,50 zł (1500 zł x 6,5%),
 • na ubezpieczenie wypadkowe (przy założeniu, że tego płatnika obowiązuje stopa wynosząca 2,53%) – 37,95 zł (1500 zł x 2,53%),
 • na Fundusz Pracy – 36,75 zł (1500 zł x 2,45%),
 • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1,50 zł (1500 zł x 0,10%).

Razem z własnych środków pracodawca będzie więc musiał zapłacić 320,10 zł. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2013 r. wzrośnie też podstawa wymiaru składek za tego pracownika. Począwszy od stycznia 2013 r. pracodawca będzie więc opłacał z własnych środków następujące kwoty składek:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 156,16 zł (1600 zł x 9,76%),
 • na ubezpieczenia rentowe – 104 zł (1600 zł x 6,5%),
 • na ubezpieczenie wypadkowe – 40,48 zł (1600 zł x 2,53%),
 • na FP – 39,20 zł (1600 zł x 2,45%),
 • na FGŚP – 1,60 zł (1600 zł x 0,1%).

Podstawa prawna:

 • ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1026).

Autor: Bogdan Majkowski - specjalista w zakresie wynagrodzeń

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 32726 )
Array ( [docId] => 32726 )

Array ( [docId] => 32726 )