Zapis w regulaminie wynagrodzeń spółki może decydować o oskładkowaniu

Kategoria: Składki ZUS
Data: 26-08-2013 r.

Wprowadzenie przez spółkę do regulaminu wynagrodzeń lub innych przepisów o wynagrodzeniu zapisów o częściowej – nawet symbolicznej odpłatności ponoszonej przez pracownika powoduje, że taki przychód jest wyłączony z podstawy wymiaru składek (interpretacja ZUS z 12 lipca 2013 r., 886/2013).

Spółka rozważa zakup kilku samochodów osobowych dla niektórych pracowników do celów służbowych. Przyznanie pracownikom samochodów będzie m.in. zależeć od rodzaju zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków. Przedsiębiorca przewiduje możliwość udostępniania pracownikom tych samochodów również na prywatne potrzeby. W tym celu zamierza wprowadzić w regulaminie wynagradzania bądź w umowach o pracę zapis o tym, że dany pracownik jest uprawniony do korzystania z samochodu do celów prywatnych i z tego tytułu będzie ponosił symboliczną stałą odpłatność.

 
Według spółki różnica pomiędzy odpłatnością ponoszoną przez pracownika a wartością świadczenia, które otrzymywałby pracownik w związku z korzystaniem z samochodu, stanowiłaby przychód ze stosunku pracy.
Spółka zwróciła się do ZUS z zapytaniem, czy uzyskany przychód ze stosunku pracy nie będzie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zdaniem ZUS: w myśl art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który pracownik uzyskuje w związku z wykonywaniem pracy. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią przychody wymienione w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z nim, z podstawy wymiaru składek wyłączone są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagrodzenia lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów przedmiotów lub usług. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że nie rodzi obowiązku opłacania składek korzyść materialna wynikająca z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagrodzenia lub przepisów o wynagrodzeniu, jeśli pracownicy ponoszą za nie częściową odpłatność. W powołanym przepisie nie ma mowy o umowie o pracę, co oznacza, że przedsiębiorca, który wprowadzi analizowane uprawnienie w umowach o pracę swoich pracowników, nie będzie mógł korzystać w tym zakresie ze zwolnienia od składek. Gdy natomiast będzie wynikało z regulaminu wynagradzania, to wartość takiej korzyści majątkowej nie stanowi podstawy wymiaru.

Takie stanowisko ZUS jest korzystne dla przedsiębiorcy i może być wykorzystane przez pracodawców, którzy udostępniają pracownikom samochody służbowe do celów prywatnych. Jeżeli w regulaminie wynagradzania zawrą zapisy o opłatach za takie korzystanie, przychód będzie nieoskładkowany. Jeżeli natomiast pracownik z tego tytułu nie ponosiłby żadnej odpłatności, to uzyskiwałby przychód, od którego powinny być naliczane składki na ubezpieczenia społeczne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32798 )
Array ( [docId] => 32798 )