Praca na urlopie wychowawczym zmienia zasady rozliczania składek ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 21-05-2014 r.

Jeśli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym pracownica wykonuje dodatkowo umowę o pracę (zawartą z własnym pracodawcą lub innym podmiotem), to w okresie wykonywania tej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, nie podlega natomiast ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Wyjaśnijmy, że osoby korzystające z urlopów wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, pod warunkiem że nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiadają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Są także objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, jeśli nie mają innego tytułu do tego ubezpieczenia.

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne są w całości finansowane przez budżet państwa. Rozlicza je płatnik składek w dokumentach sporządzanych co miesiąc.

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym zobowiązana jest poinformować płatnika składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o posiadaniu innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Innym tytułem nie jest tytuł, z którego dana osoba nabyła prawo do urlopu wychowawczego.

Nie ma przeszkód, aby pracownik w trakcie urlopu wychowawczego podjął lub kontynuował pracę zarobkową (u dotychczasowego bądź innego pracodawcy) albo inną działalność, pod warunkiem że nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Należy zaznaczyć, że po otrzymaniu od pracownicy oświadczenia o posiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń pracodawca nie rozlicza za nią składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Należy ją tylko wykazywać w imiennych raportach miesięcznych ZUS RSA.

Joanna Goliniewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34910 )
Array ( [docId] => 34910 )