Raporty za osoby na zasiłku macierzyńskim

Kategoria: Składki ZUS
Data: 05-08-2013 r.

Jeżeli zasiłek macierzyński wypłaca ZUS, ponieważ płatnik nie jest do tego uprawniony, to ZUS ma obowiązek składania dokumentów i rozliczania składek za te osoby. Wówczas obowiązkiem płatnika jest tylko składanie raportu ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczeń, z którego powstało prawo do zasiłku, i wykazywanie okresu przerwy w opłacaniu składek z tytułu, z którego powstało prawo do zasiłku.

Za osoby, którym płatnik wypłaca zasiłki, musi on co miesiąc sporządzać następujące raporty:

  • ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę (01 10 XX) oraz kodem świadczenia/przerwy 311 (zasiłek macierzyński) – raport ten jest sporządzany za miesiąc, w którym zasiłek macierzyński został wypłacony,
  • ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla zleceniobiorcy (04 11 XX) oraz kodem świadczenia przerwy 311 (zasiłek macierzyński) – raport ten jest sporządzany za miesiąc, w którym zasiłek macierzyński został wypłacony,
  • ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 12 40 XX, w którym płatnik wykazuje składki naliczone od kwoty wypłaconego zasiłku – gdy w danym miesiącu zasiłek nie został wypłacony, to za ten miesiąc należy złożyć raport z zerowymi podstawami wymiaru i zerowymi kwotami składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz ewentualnie:
    • ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia, z którego osoba nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, np. pracowniczym (01 10 XX), jeżeli za część miesiąca osoba ta miała również wypłacone przychody ze stosunku pracy. Jeżeli w danym miesiącu zasiłek nie został wypłacony, raport ZUS RSA za ten miesiąc nie jest sporządzany.

Konieczny ZUS RSA

Należy zaznaczyć, że złożenie przez płatnika składek kompletu dokumentów za daną osobę z kodem tytułu ubezpieczenia osoby pobierającej zasiłek macierzyński (12 40 XX) nie zwalnia płatnika od złożenia za tę osobę imiennego raportu miesięcznego ZUS RSA o okresie przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tytułu z którego nabyła prawo do zasiłku np. z umowy o pracę. Wobec tego pracodawca ma obowiązek składać za pracownicę, której wypłaca zasiłek macierzyński, raport ZUS RSA z kodem tytułu do ubezpieczeń 01 10 XX, gdzie wykazuje kwotę oraz okres, za który wypłacił zasiłek, a w pole kod świadczenia/przerwy wpisuje 311 (zasiłek macierzyński). Raport ten należy składać za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata zasiłku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32788 )
Array ( [docId] => 32788 )