Umowa zlecenia na zasiłku macierzyńskim

Kategoria: Składki ZUS
Data: 29-07-2013 r.

Obowiązujące przepisy nie zabraniają osobie na zasiłku macierzyńskim pracować. Może ona zatem pracować na podstawie umowy zlecenia zarówno na rzecz własnego pracodawcy, jak i innych podmiotów. Wtedy z umowy zlecenia obowiązkowe będzie ubezpieczenie zdrowotne.

Osoba, która w okresie zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego będzie wykonywała pracę np. na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - obowiązkowo będzie podlegała ubezpieczeniom z zasiłku macierzyńskiego. Z umowy zlecenia obowiązkowe będzie dla niej tylko ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy zlecenia będą dobrowolne.

Osoba na zasiłku macierzyńskim nie ma w tym okresie „statusu własnego pracownika” w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dlatego też pracodawca, zawierając umowę zlecenia z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim czy urlopie rodzicielskim, powinien pamiętać o jego zgłoszeniu do ubezpieczeń jako zleceniobiorcę.

 

Przykład: Marzena L. przebywa na urlopie rodzicielskim i otrzymuje od pracodawcy zasiłek macierzyński. Pracodawca wykazuje za nią składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W sierpniu pracodawca chce podpisać z Marzeną L. umowę zlecenia. Pomimo zawarcia umowy zlecenia Marzena L. w dalszym ciągu będzie obowiązkowo podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z zasiłku macierzyńskiego. Jeśli Marzena L. nie przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, powinna zostać z umowy zlecenia zgłoszona na druku ZUS ZZA tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia, pracodawca powinien złożyć formularz ZUS ZWUA i wyrejestrować Marzenę L. z ubezpieczenia zdrowotnego.

Pracownik, członek rolniczej spółdzielni kółek rolniczych oraz funkcjonariusz Służby Celnej, który jednocześnie spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obydwu tytułów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32784 )
Array ( [docId] => 32784 )