Skorygowane raporty imienne ZUS RZA a rozliczanie składki zdrowotnej

Kategoria: Składki ZUS
Data: 30-06-2014 r.

W sytuacji gdy wynagrodzenie z umowy o dzieło zostało wypłacone jako wynagrodzenie z umowy zlecenia ze składką zdrowotną, składkę tę należy skorygować. Wykonawca najpierw – poprzez skorygowanie kosztów uzyskania w rozliczeniu rocznym za 2013 rok – odzyska część podatku, który został nadpłacony. Następnie w zeznaniu podatkowym za 2014 rok dokona doliczenia składki zdrowotnej do podatku, gdyż dopiero w 2014 roku otrzyma zwrot tej składki, co spowoduje, że wcześniej niedopłacony podatek zostanie wyrównany.

Stwierdzenie błędu i odkrycie niewłaściwych naliczeń oznacza konieczność wyrejestrowania wykonawcy dzieła z ubezpieczenia zdrowotnego oraz płatnik musi złożyć korektę raportów imiennych i deklaracji ZUS. W wyniku tej korekty składka zdrowotna została wykazana jako nienależna, co oznacza nadpłatę, którą ZUS najczęściej zalicza płatnikowi na poczet składek zaległych, bieżących lub przyszłych. Skorygowane raporty imienne ZUS RZA są podstawą do tego, by płatnik składek rozliczył się z nadpłaty składki zdrowotnej z wykonawcą umowy o dzieło, czyli zwrócił mu pełną składkę zdrowotną (9%), którą wcześniej błędnie wykazał i spowodował, że wykonawca dzieła ją sfinansował. Chociaż zawarta z nim umowa nie powinna stanowić podstawy do naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, która finansowana jest przez ubezpieczonego.

 

Po zrobieniu i wysłaniu korekty raportów imiennych ZUS nie należy korygować informacji PIT-11 za 2013 rok. Informacja PIT-11 odzwierciedlała stan faktyczny zaistniały w danym roku podatkowym. Co prawda zaliczka na podatek została obliczona z zastosowaniem 20% kosztów i dodatkowo była wykazana składka zdrowotna, ale było to rzeczywiste odzwierciedlenie dokonanych naliczeń, gdyż ona prawidłowo została wykazana w informacji PIT-11, ponieważ w pierwotnym naliczeniu pomniejszała dochód podatnika.

W praktyce oznacza to, że wykonawca dzieła teraz samodzielnie powinien złożyć korektę swojego zeznania rocznego za 2013 rok, w którym wykaże wyższe koszty uzyskania przychodów, zgodnie z tym, jakie mu faktycznie przysługiwały, gdyż w rzeczywistości uzyskał wynagrodzenie za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego zgodnie z zawartą umową o dzieło, oraz przeniósł on na zamawiającego te prawa autorskie, co wynikało jednoznacznie z treści zawartej umowy o dzieło. W korekcie zeznania rocznego za 2013 rok wykonawca dzieła powinien skorygować koszty uzyskania przychodów, kwota przychodu i pobranej zaliczki pozostaje bez zmian.

Podobnie bez zmian pozostaje wykazana w PIT-11 składka na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż na tym etapie podatnik nie powinien korygować składki zdrowotnej. Po tym jak składka zdrowotna zostanie zwrócona wykonawcy dzieła, będzie on zobowiązany w zeznaniu rocznym za 2014 rok, w którym otrzymał zwrot składki zdrowotnej, doliczyć go do podatku dochodowego w wysokości uprzednio odliczonej od zaliczek (tj. w wysokości 7,75%). Oznacza to, że otrzyma składkę zdrowotną w pełnej wysokości (9%), ale korekta podatkowa ma odniesienie tylko do części odliczonej składki zdrowotnej od podatku (7,75%).

Agnieszka Krusinowska, specjalista w zakresie płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35220 )
Array ( [docId] => 35220 )