Składki na FEP również za pracownika na łączonym stanowisku pracy

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Emilia Derucka
Data: 15-04-2015 r.

Jeżeli pracownik wykonuje swe obowiązki służbowe na łączonym stanowisku pracy np. kierowcy cysterny/magazyniera/kierowcy autobusu, pracodawca ma obowiązek określić wymiar czasu pracy, w jakim zatrudniony wykonuje prace w warunkach szczególnych. Od wynagrodzenia przysługującego za wykonywanie tego rodzaju prac należy odprowadzić składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przypomnijmy, iż składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych należy opłacać za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • urodził się po 31 grudnia 1948 r.;

  • wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

Wobec wyraźnego odesłania w przepisie art. 35 ust.1 pkt 2 – w zakresie dookreślenia pracownika, za którego płatnik składek winien opłacać składki na FEP – jedynie do przepisów art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych, składka na FEP powinna być opłacana za wszystkich pracowników spełniających powyższe warunki – bez względu na wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę. Tak więc składkę na FEP należy także opłacać za pracowników wykonujących te prace w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na pół etatu).

Znaczenie wymiaru etatu

Występujący w art. 3 ust. 4 i 5 ustawy o emeryturach pomostowych zapis, zgodnie z którym za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, rozumie się pracowników wykonujących te prace „w pełnym wymiarze czasu pracy”, ma znaczenie jedynie przy ubieganiu się przez ubezpieczonych o ustalenie prawa do emerytury pomostowej.

Tylko okres pracy wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy może zostać zaliczony do wymaganego szczególnego stażu pracy, od którego zależy uzyskanie emerytury pomostowej. Nie ma to natomiast znaczenia przy kwalifikowaniu przez płatnika (pracodawcę) prac, jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Wykazanie pracy w szczególnych warunkach w niepełnym wymiarze

W ewidencji pracowników, o której jest mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych, powinny się znaleźć w związku z tym wszystkie osoby, które wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (zgodnie z kryteriami określonymi w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych), bez względu na wymiar czasu pracy określonej w umowie o pracę. Zatem w ewidencji tej powinny się znaleźć również osoby, które takiego rodzaju pracę wykonują w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o emeryturach pomostowych informacje dotyczące pracowników umieszczonych w ewidencji płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za dany rok kalendarzowy na druku ZUS ZSWA w terminie do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Emilia Derucka, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36947 )
Array ( [docId] => 36947 )