Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP przysługuje jednemu pracodawcy

Kategoria: Składki ZUS
Data: 30-11-2014 r.

Uprawnienie do 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje wyłącznie jednemu pracodawcy (zatrudniającemu jedno z rodziców lub opiekunów). Prawo do takiego zwolnienia nabywa ten pracodawca, który jako pierwszy udzielił pracownikowi (opiekunowi) jednego z urlopów z tytułu rodzicielstwa i kontynuuje zatrudnienie tego pracownika po jego powrocie z urlopu (fragment odpowiedzi resortu pracy z 24 kwietnia 2014 r. na interpelację poselską nr 25087).

Wyjaśnijmy, że 36 miesięcy to maksymalny okres zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP przysługujący pracodawcy po powrocie pracownika z urlopu udzielonego z tytułu urodzenia dziecka lub dzieci przy jednym porodzie albo przyjęcia dziecka lub dzieci na wychowanie w jednym czasie.

Oznacza to, że urodzenie kolejnego dziecka lub dzieci przy kolejnym porodzie albo przyjęcie kolejnego dziecka lub dzieci na wychowanie powoduje, że jeśli w związku z tym faktem pracodawca udzieli pracownikowi urlopu związanego z rodzicielstwem, nabywa nowe uprawnienie do zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP – przez kolejne 36 miesięcy.

W opinii ministerstwa pracy wykładnia przepisów art. 104a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy nie daje podstaw do uznania, że w sytuacji gdy z urlopów związanych z rodzicielstwem, udzielonych na to samo dziecko (dzieci), korzystają oboje rodzice (opiekunowie) dziecka, 36-miesięczny okres zwolnienia z opłacania składek na te fundusze będzie przysługiwać pracodawcom obojga rodziców (opiekunów) dziecka. Ponadto, jak podkreśla ministerstwo, z powyższych przepisów nie wynika również, że okres zwolnienia może być dzielony pomiędzy wskazanych pracodawców.

Tylko w ściśle określonych przypadkach zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP przechodzi na pracodawcę drugiego rodzica lub opiekuna dziecka. Dzieje się tak gdy rodzic (lub opiekun), któremu pracodawca jako pierwszemu udzielił jednego z wymienionych wyżej urlopów, zmarł lub utracił możliwość sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, a którego obowiązki przejął drugi z rodziców (opiekunów) dziecka.

Barbara Wolska, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36121 )
Array ( [docId] => 36121 )