Składki na FGŚP należy opłacać również za zleceniobiorców

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-06-2014 r.

Pojęcie pracownika przy ustalaniu obowiązku opłacania składek na FGŚP jest pojęciem szerszym niż wynikające z Kodeksu pracy i obejmuje również m.in. osoby wykonujące umowy zlecenia.

Składki na FGŚP opłaca się tylko za pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych regulująca zasady opłacania wspomnianych składek wprowadza inne niż Kodeks pracy pojęcie pracownika. W myśl jej przepisów pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami prawa polskiego pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy albo jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą lub wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej albo umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną – o ile z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalno-rentowych.

Składek nie opłaca się za osoby pozwalające uznać je za pracownika, będące małżonkiem pracodawcy, dziećmi własnymi albo współmałżonka, dziećmi przysposobionymi, rodzicami, macochą i ojczymem, osobami przysposabiającymi, jak również rodzeństwem, wnukami, dziadkami, zięciami i synowymi, bratowymi, szwagierkami i szwagrami oraz osobami wykonującymi pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Jeżeli zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z tytułu umowy zlecenia i nie należą do członków rodziny pracodawcy oraz nie są objęci innymi zwolnieniami wynikającymi z ustawy, to należy za nich odprowadzać składki na FGŚP.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35079 )
Array ( [docId] => 35079 )