Wykonywanie umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy

Kategoria: Składki ZUS
Data: 30-05-2014 r.

Za pracownika uważana jest także osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeśli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy. Wykonywanie umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy zaistnieje, gdy dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i dodatkowo z innym podmiotem zawiera np. umowę zlecenia, ale w ramach tej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy.

W uchwale z 2 września 2009 r. (II UZP 6/09, OSNP 201/3-4/46) Sąd Najwyższy uznał, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do osób wykonujących m.in. umowę zlecenia na rzecz pracodawcy, z którym dana osoba pozostaje w stosunku pracy, jest pracodawca, a więc podmiot, na rzecz którego praca w ramach umowy cywilnoprawnej jest faktycznie świadczona, a nie podmiot, z którym została zawarta umowa zlecenia. Z orzeczenia SN wynika, że pracodawca w podstawie wymiaru składek powinien uwzględnić także wynagrodzenie, które jego pracownik otrzymuje od innych podmiotów na podstawie umowy zlecenia, jeśli ta umowa jest wykonywana na jego rzecz.

Przykład:

Spółka A. zawarła ze spółką B. umowę, na podstawie której były świadczone na jej rzecz usługi reklamowe. Po kilku miesiącach okazało się jednak, że B. zatrudniła na podstawie umowy zlecenia pracownika spółki A., który w efekcie świadczył pracę na rzecz własnego pracodawcy. Spółka B. odprowadzała za niego składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy w tej sytuacji spółka A. powinna skorygować dokumenty składane za tę osobę do ZUS?

W tym przypadku pracodawca jest zobowiązany do rozliczenia i opłacenia składek również od przychodu z umowy cywilnoprawnej wykonywanej na jego rzecz.

Pracodawca, ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy, powinien więc zsumować wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej z wynagrodzeniem ze stosunku pracy i od łącznej podstawy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniodawca w takiej sytuacji nie powinien zgłaszać zatrudnionej osoby do żadnych ubezpieczeń i w konsekwencji nie powinien regulować od wypłacanego wynagrodzenia żadnych składek.

W analizowanej sytuacji pracodawca (spółka A) musi złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych przekazanych do ZUS za poszczególne miesiące. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne powinien uwzględnić przychód z umowy zlecenia, jaki został wypłacony jego pracownikowi w związku z wykonywaniem umowy na jego rzecz. Płatnik składek zobowiązany jest do naliczenia i opłacenia nie tylko składek na ubezpieczenia społeczne, ale również na ubezpieczenie zdrowotne. To, że składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały opłacone przez zleceniodawcę (spółkę B), nie zwalnia pracodawcy z tego obowiązku.

Zleceniodawca powinien natomiast wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczenia zdrowotnego z dniem zgłoszenia oraz złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych, wykazując zerową podstawę wymiaru i zerowe kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nienależnie opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne powinny zostać zwrócone zleceniobiorcy.

Krzysztof Mizerski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34989 )
Array ( [docId] => 34989 )