Składki na ubezpieczenie rolnika a Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kategoria: Składki ZUS
Data: 13-10-2012 r.

Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniom ubezpieczenia społeczne w systemie powszechnym mają pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym. W szczególnych przypadkach ubezpieczony rolnik lub domownik może pozostać w ubezpieczeniu rolniczym po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlega rolnik, którego gospodarstwo obejmuje:

  • obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub
  • dział specjalny,

jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Te same zasady stosuje się do ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
Rolnik podlega innym ubezpieczeniom społecznym, jeżeli z tytułu pozostawania w stosunku pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej (np. wykonywania pracy w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy też z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej) objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 1ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 7 ust. 1, art. 16 ust. 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.)

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32714 )
Array ( [docId] => 32714 )