Sporządzanie korekty składek ZUS za zleceniobiorcę

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-11-2012 r.

Dokonanie samej korekty deklaracji jest zwykle proste – płatnik wykazuje prawidłową podstawę wymiaru składki w raportach ZUS RCA i prawidłowe kwoty w deklaracji ZUS DRA. Najwięcej trudności przysparza jednak rozliczenie składkowo-podatkowe przychodu, jaki powstał u zleceniobiorcy z tytułu opłacenia jego zaległych składek przez zleceniodawcę.

Przykład:

W 2011 r. w okresie od 15 czerwca do 15 września zatrudnialiśmy na podstawie umowy zlecenia maturzystę, który od 1 października miał podjąć studia. Stosowne zaświadczenie dostarczył w połowie sierpnia. Za wrzesień otrzymał wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. W maju 2012 r. okazało się, że ta osoba studiów jednak nie podjęła. Ustaliliśmy również, że do 15 września nie miała innego tytułu do ubezpieczeń. Czy w tej sytuacji należy sporządzić korektę za ubiegły rok? Jeśli tak, to od jakiego dnia i jakie składki należy odprowadzić, jeśli według umowy zleceniobiorca otrzymywał 1.000 zł brutto miesięcznie?

Korektę deklaracji należy sporządzić za okres od 1 do 15 września. W tym czasie zleceniobiorca nie miał już bowiem statusu ucznia, ponieważ wobec niepodjęcia studiów status ten ustał 31 sierpnia 2011 r. Od 1 września 2011 r. należy więc zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń emerytalno-rentowego i wypadkowego (z pominięciem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, z uwagi na to, że w okresie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym wniosek o objęcie tym ubezpieczeniem nie został złożony).

Ponieważ zleceniobiorca zakończył już pracę i nie łączy go ze zleceniodawcą stosunek cywilnoprawny, zleceniodawca będzie najprawdopodobniej musiał opłacić za zleceniobiorcę składki nie tylko w części finansowanej przez płatnika, ale także te, które powinien sfinansować zleceniobiorca.

Składki ZUS i podatek przy korekcie

Ponieważ rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie wyłącza tego przychodu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, oznacza to, że przychód ten będzie również podlegał oskładkowaniu jako przychód z umowy zlecenia.

Podstawa prawna:

  • art. 14 ust. 1–2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.)

Autor: Jarosława Warszawska - Mericon Kadry Płace Doradztwo

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32730 )
Array ( [docId] => 32730 )

Array ( [docId] => 32730 )