Składki ZUS od bonów przekazywanych pracownikom

Kategoria: Składki ZUS
Data: 25-11-2013 r.

Pracodawca przyznając pracownikom bony ze środków z ZFŚS powinien brać pod uwagę kryterium socjalne. Jeżeli każdy pracownik, bez względu na wysokość wynagrodzenia będzie miał prawo do bonów w jednakowej wysokości, to od takich bonów należne są składki ZUS.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych, za wyjątkiem wynagrodzenia chorobowego, zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego oraz przychodów ze stosunku pracy wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z art. 81 ust. 1, 5 i 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wynika, że do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika stosuje się przepisy, które określają podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tego ubezpieczonego, z tym zastrzeżeniem, że:

 • podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe sfinansowane ze środków pracownika,

 • do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się ograniczenia w postaci rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

 • w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne uwzględnia się wynagrodzenie chorobowe.

Do przychodów ze stosunku pracy, które są wolne od składek na ubezpieczenia społeczne, a co za tym idzie również od składek na ubezpieczenie zdrowotne należą świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego).

Z uwagi na to, że przepis ten stanowi o „środkach przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych” ZUS przyjmuje, że świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli są przyznawane pracownikom zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwanej dalej ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Tymczasem zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu. Oznacza to, że pracodawca przyznając pracownikom bony towarowe powinien brać pod uwagę kryterium socjalne, a więc jego sytuację życiową, rodzinną i materialną.

Przyznanie bonów w jednakowej wysokości wszystkim pracownikom, bez uwzględnienia kryterium socjalnego, jest traktowane przez ZUS jako przyznanie tych świadczeń niezgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a zatem uzasadniające jest uwzględnienie wartości pieniężnej tych bonów w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Należy wskazać, że stanowisko ZUS w tym zakresie jest podzielane przez Sąd Najwyższy, który w wyroku z 16 września 2009 r. (I UK 121/09), stwierdził, że pomoc z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych musi być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Jeżeli wypłata bonów towarowych nie ma charakteru socjalnego, gdyż nie wiąże otrzymania bonów z kryterium socjalnym, to bony należy uznać za przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych, który to przychód stanowi podstawę wymiaru składek.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33696 )
Array ( [docId] => 33696 )

Array ( [docId] => 33696 )