Składki ZUS rencisty prowadzącego działalność gospodarczą

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Barbara Zabieglińska
Data: 18-06-2014 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych posiadające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzonej działalności do czasu ustalenia prawa do emerytury. Osoby te zobowiązane są również do opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe. Jedynie ubezpieczenie chorobowe ma dla nich charakter dobrowolny.

Wskazana reguła nie dotyczy natomiast osób:

  • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które mają ustalone prawo do renty innej  niż renta z tytułu niezdolności do pracy,

  • mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, które prowadzą pozarolniczą działalność inną (np. są wspólnikami spółki jawnej, komandytowej) niż pozarolnicza działalność gospodarcza,

  • mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, które współpracują przy prowadzeniu pozarolniczej działalności,

  • pobierających renty rodzinne,

  • mających ustalone prawo do np. „wojskowych czy policyjnych rent inwalidzkich” przyznawanych z tytułu „niezdolności do służby” czy rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Osoby te z tytułu prowadzenia działalności lub współpracy nadal podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym dobrowolnie.

Przepis art. 9 ust. 4c powołanej wyżej ustawy dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy maja prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, ustalonej decyzją ZUS, a więc prawo do renty z powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego. Przedmiotowy przepis nie znajduje więc zastosowania  do przedsiębiorców, którzy mają prawo do wojskowej lub policyjnej renty z tytułu niezdolności do służby, czy też prawo do rolniczej renty z tytułu niezdolności do pracy, do której prawo stwierdza  KRUS.

Obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego przedsiębiorcy uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy z powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego objęci są tylko do dnia nabycia prawa do emerytury. Z tym dniem przedmiotowe ubezpieczenia dla omawianych przedsiębiorców ponownie stają się dobrowolne. Jest to przepis obligatoryjny. Osoba zainteresowana nie ma wyboru tzn. czy wybrać rentę, czy świadczeni e emerytalne.

Przykład:

Jan Nowak od 1 stycznia 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą. Z dniem 9 kwietnia 2014 r. ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast z dniem 19 września 2014 r. nabędzie prawo do świadczenia emerytalnego. Oznacza to, że w okresie od 9 kwietnia do 18 września 2014 r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo, natomiast od dnia 19 września 2014 r., tj. z dniem nabycia prawa do emerytury, ubezpieczenia te będą dla niego dobrowolne.

Przepis art. 9 ust. 4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie zmienia sytuacji prawnej tych przedsiębiorców będących rencistami, którzy posiadają inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, który  wyłącza obowiązek przedmiotowych ubezpieczeń z tytułu wykonywanej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Jako przekład można wskazać tych przedsiębiorców, którzy jednocześnie pozostają w stosunku pracy, a ich podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego tytułu jest - w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym (w 2014 r. jest to 1680 zł).

Barbara Zabieglińska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Tagi: renta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35131 )
Array ( [docId] => 35131 )