Składki ZUS w 2012 r. z tytułu urlopu wychowawczego

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-11-2012 r.

W przypadku osób podlegających składkom ZUS z tytułu pobytu na urlopie wychowawczym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Są jednak dwa zastrzeżenia przy ustalaniu tych składek ZUS.

Zastrzeżenia te są następujące:

  • składka w nowej wysokości obowiązuje dopiero od trzeciego miesiąca następnego kwartału,
  • podstawa ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone danej osobie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.

Podczas ustalania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika bierze się po uwagę tylko te przychody, od których odprowadzone były składki na ubezpieczenie chorobowe.

Przykład:

Pracownik od 1 kwietnia 2012 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Przy czym z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej nie podlegał z tego tytułu składkom ZUS. Parę dni temu poinformował nas, że z dniem 5 października zawiesił prowadzenie działalności. Sprawdźmy, jaka powinna być podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenie zdrowotne za październik, o ile pracownik ten osiąga stałe miesięczne wynagrodzenie (oskładkowane) w kwocie 2.694,10 zł.

Podstawę składek emerytalno-rentowych należy proporcjonalnie zmniejszyć. Robi się to, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych w październiku i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w tym miesiącu. Zmniejszenia takiego nie można natomiast dokonać w stosunku do składki zdrowotnej, ponieważ jest ona miesięczna i niepodzielna.

Podstawa prawna:

  • art. 18 ust. 5b, 9 i 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 36-47 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • art. 79 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Autor: Bogdan Majkowski - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32732 )
Array ( [docId] => 32732 )