Składki ZUS za pracownika w wieku powyżej 50 lat

Kategoria: Składki ZUS
Data: 10-11-2012 r.

Zatrudnianie pracowników w starszym wieku, oprócz ich doświadczenia, może przynieść pracodawcom oraz płatnikom składek również konkretne korzyści finansowe, m.in. mogą zaoszczędzić na składkach na fundusze pozaubezpieczeniowe.

Z jednej strony uda się zaoszczędzić na wynagrodzeniu za czas choroby takiej osoby, z drugiej zaś na składkach na fundusze pozaubezpieczeniowe, które w całości są finansowane ze środków pracodawcy. Dodatkowe korzyści można uzyskać, zatrudniając bezrobotnych w określonym wieku w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Oto szczegóły: pracodawca, który zatrudnia pracownika w wieku powyżej 50 lat:

  • zaoszczędza na wynagrodzeniu za czas choroby,
  • przez 12 miesięcy nie płaci składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) za pracownika, który ukończył 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawał w ewidencji bezrobotnych PUP,
  • składek na FP oraz FGŚP nie odprowadza w ogóle za pracownice, które ukończyły 55 lat, oraz pracowników w wieku co najmniej 60 lat,
  • przy zatrudnieniu osoby bezrobotnej w wieku powyżej 50 lat w ramach prac interwencyjnych albo robót publicznych skorzysta z dofinansowania do wynagrodzeń, nagród oraz składek.

Oto dowód: przyjmijmy, że kwoty wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników – jednego w wieku 56 lat, drugiego zaś w wieku 45 lat – są takie same i wynoszą 3.500 zł. Okazuje się, że przy kwocie brutto 3.500 zł koszty zatrudnienia starszego pracownika (w wieku powyżej 50 lat) są prawie o 90 zł niższe. Wynika to z faktu, że kwoty składek na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę są w obu przypadkach jednakowe. Zwolnieniem z opłat objęte są składki na FP i FGŚP za starszego pracownika.

 

Podstawa prawna:

  • art. 92 Kodeksu pracy,
  • ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32723 )
Array ( [docId] => 32723 )