Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podczas urlopu wychowawczego

Kategoria: Składki ZUS
Data: 16-12-2013 r.

W okresie przebywania na urlopie wychowawczym pracownik może otrzymywać przychody należne za okres, gdy wykonywał pracę. Od tych przychodów pracodawca ma obowiązek naliczać oraz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Fakt ich otrzymania nie ma wpływu na podleganie ubezpieczeniom z urlopu wychowawczego.

Urlop wychowawczy jest odrębnym od umowy o pracę tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Oczywiście, aby przebywać na urlopie wychowawczym, trzeba mieć status pracownika, w związku z czym umowa o pracę nie może zostać rozwiązana. W tym okresie tytułem do ubezpieczeń jest jednak urlop wychowawczy, a nie umowa o pracę.

 

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale tylko wtedy, gdy nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiada innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Gdy nie ma innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, podlega obowiązkowo również ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Obowiązek rozliczania składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych dotyczy wszystkich płatników, którzy udzielili swoim pracownikom takiego urlopu. Zgłoszenia do ubezpieczeń osób przebywających na urlopach wychowawczych dokonuje się poprzez wykazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA z kodem 12 11 XX.

Pracodawca jest także zobowiązany składać za osobę, której udzielił takiego urlopu, raport miesięczny ZUS RSA o okresie przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy o pracę. Pracodawca powinien więc składać za osobę, której udzielił urlopu, raport ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczeń 01 10 XX, gdzie wykaże okres urlopu, a w pole kod świadczenia/przerwy wpisze 121 (urlop wychowawczy).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33706 )
Array ( [docId] => 33706 )