Ubezpieczenie chorobowe wspólników spółki komandytowej

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Michał Jarosik
Data: 11-03-2014 r.

Wspólnicy spółki komandytowej w zakresie ubezpieczeń społecznych są traktowani jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Przedsiębiorcy zaś podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dobrowolne jest natomiast ubezpieczenie chorobowe. Oznacza to, że komandytariusz i komplementariusz mogą więc do tego ubezpieczenia przystąpić lub nie.

Oczywiście przystąpienie do tego ubezpieczenia wiąże się z koniecznością opłacania składki na to ubezpieczenie. Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tę stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Podstawa ta ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu jeżeli prowadzący działalność przez część miesiąca był chory i spełniał warunki do przyznania zasiłku. Wówczas minimalną podstawę wymiaru składki należy podzielić przez liczbę dni danego miesiąc i pomnożyć przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom. Od tak ustalonej kwoty powinny być naliczone oraz opłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli więc wspólnik spółki jawnej przystąpił z działalności do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i ma prawo do zasiłku chorobowego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc w którym wspólnik chorował ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

W takiej sytuacji minimalną podstawę wymiaru tj. 60 % przeciętnego wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę dni miesiąca i pomnożyć przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom i od ustalonej podstawy opłacić składki.

Oczywiście podstawa wymiaru składek może zostać zmniejszona tylko wówczas gdy z działalności wspólnik przystąpił do ubezpieczenia chorobowego i ma wymagany okres podlegania temu ubezpieczeniu.

Przypomnijmy, iż prawo do zasiłku chorobowego osoba podlegająca dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (a więc m.in. osoba prowadząca działalność) nabywa po upływie 90 dni podlegania temu ubezpieczeniu. Gdy więc do ubezpieczenia chorobowego prowadzący działalność nie przystąpi lub też przystąpił ale ma zbyt krótki okres podlegania temu ubezpieczeniu nie będzie mu przysługiwał zasiłek chorobowy. Wówczas składki na ubezpieczenia społeczne pomimo choroby składki musi naliczyć od pełnej podstawy wymiaru. Bez znaczenia dla ewentualnego ustalenia prawa do zasiłku jest natomiast czy wspólnik na co dzień zajmuje się spółką, gdyż status osoby prowadzącej pozarolniczą działalność ma każda osoba która jest wspólnikiem spółki komandytowej.

Bez względu na to czy z działalności za okres choroby przysługuje osobie prowadzącej działalność zasiłek chorobowy czy też nie, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Wobec tego składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres choroby należy naliczyć i opłacić od pełnej podstawy wymiaru.

Michał Jarosik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34144 )
Array ( [docId] => 34144 )

Array ( [docId] => 34144 )