Udostępnianie ZUS-owi umowy o pracę pracownika

Kategoria: Składki ZUS
Data: 10-11-2012 r.

ZUS ma prawo żądać od płatnika składek udostępnienia umowy o pracę zawartej z pracownikiem, jeżeli ten dokument pozostaje w związku z zakresem prowadzonej kontroli.

Przykład:

Jeden z naszych pracowników od 2008 r. był zatrudniony na umowę o pracę na 1/2 etatu z wynagrodzeniem minimalnym. W połowie 2011 r. podpisaliśmy z tym pracownikiem drugą umowę o pracę na cały etat (do celów dotacji UE). Od połowy 2011 r. z tych dwóch umów miał 3/2 etatu. Pracownik ZUS poprosił o przesłanie im drugiej umowy o pracę (która stanowi o tym, że łącznie jest on zatrudniony na 3/2 etatu). Na podstawie jakich przepisów mam udostępniać umowę o pracę pracownikowi ZUS? Do czego ZUS-owi jest potrzebny wymiar etatu, jeżeli składki są liczone od kwoty brutto, a nie od etatu, wysokość emerytury również liczy się od zarobionej kwoty, a nie od etatu?

Odpowiadając na powyższe pytania, należy stwierdzić, że inspektor kontroli ZUS ma prawo badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli. W związku z tym płatnik składek ma obowiązek udostępnić ZUS wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli, które są przechowywane u niego oraz u osób trzecich w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów.

ZUS może również żądać przedstawienia przez płatnika składek określonych dokumentów w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym. Potwierdza to wyrok z 14 listopada 2006 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (III SA/Wa 1929/06).

Jeżeli płatnik składek ma wątpliwości co do tego, czy ZUS ma prawo żądać od niego określonych dokumentów, może zwrócić się do ZUS o wskazanie podstawy prawnej takiego żądania.

 

Podstawa prawna:

art. 83 ust. 1, art. 87 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 1 pkt 1 oraz art. 123 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

Autor: Piotr Kostrzewa - specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renta Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32722 )
Array ( [docId] => 32722 )

Array ( [docId] => 32722 )