Układ ratalny zawarty z ZUS oznacza kilka korzyści dla płatnika

Kategoria: Składki ZUS
Data: 02-04-2014 r.

W przypadku zawarcia umowy z ZUS na spłatę zaległości z tytułu składek, od następnego dnia po dniu złożenia wniosku o układ ratalny przerywany jest bieg naliczania odsetek za zwłokę. To jednak nie jedyna korzyść dla płatnika składek.

ZUS naliczy opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w Ordynacji podatkowej. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę i naliczana jest odrębnie do każdej raty przypadającej do zapłaty. Ustalona opłata prolongacyjna jest stała, co oznacza, że nie może być przeliczana w trakcie realizacji umowy. W przypadku wcześniejszej spłaty zadłużenia nie ulegnie zmniejszeniu.

 

Kolejną korzyścią dla przedsiębiorcy jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne z mocy prawa zawiesza się na czas trwania układu ratalnego. W przypadku zerwania układu przez niedotrzymanie warunków zawartej umowy postępowanie egzekucyjne zostanie natychmiast wznowione.

W przypadku trudności finansowych podjęcie szybkich działań w celu odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia ich na raty ma bardzo istotny wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorcy. Należności odroczone lub objęte układem ratalnym, w świetle przepisów, nie stanowią zaległości.

Przykład:

Pan Jarosław realizuje sumiennie warunki zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowy. Spłaca terminowo zadłużenie. Chciałby jednak przystąpić do ogłoszonego przez urząd miasta przetargu na wykonanie remontu urzędu. Potrzebne jest do tego między innymi zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu. Czy to oznacza, że możliwości takiej Pan Jarosław mieć nie będzie?

Przedsiębiorca po zawarciu umowy ratalnej na spłatę zadłużenia lub umowy na odroczenie terminu płatności składek może otrzymać z ZUS zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. Umożliwi mu to uczestniczenie w przetargach i dostęp do zamówień czy kredytów bankowych. Ponadto, w okresie realizacji tych ulg ZUS nie będzie stosował żadnych sankcji związanych z nieterminowym regulowaniem zobowiązań.

Łukasz Michalski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34546 )
Array ( [docId] => 34546 )