Układ ratalny zawarty z ZUS oznacza kilka korzyści dla płatnika

Kategoria: Składki ZUS
Data: 02-04-2014 r.

W przypadku zawarcia umowy z ZUS na spłatę zaległości z tytułu składek, od następnego dnia po dniu złożenia wniosku o układ ratalny przerywany jest bieg naliczania odsetek za zwłokę. To jednak nie jedyna korzyść dla płatnika składek.

ZUS naliczy opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w Ordynacji podatkowej. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę i naliczana jest odrębnie do każdej raty przypadającej do zapłaty. Ustalona opłata prolongacyjna jest stała, co oznacza, że nie może być przeliczana w trakcie realizacji umowy. W przypadku wcześniejszej spłaty zadłużenia nie ulegnie zmniejszeniu.

 

Kolejną korzyścią dla przedsiębiorcy jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne z mocy prawa zawiesza się na czas trwania układu ratalnego. W przypadku zerwania układu przez niedotrzymanie warunków zawartej umowy postępowanie egzekucyjne zostanie natychmiast wznowione.

W przypadku trudności finansowych podjęcie szybkich działań w celu odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia ich na raty ma bardzo istotny wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorcy. Należności odroczone lub objęte układem ratalnym, w świetle przepisów, nie stanowią zaległości.

Przykład:

Pan Jarosław realizuje sumiennie warunki zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowy. Spłaca terminowo zadłużenie. Chciałby jednak przystąpić do ogłoszonego przez urząd miasta przetargu na wykonanie remontu urzędu. Potrzebne jest do tego między innymi zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu. Czy to oznacza, że możliwości takiej Pan Jarosław mieć nie będzie?

Przedsiębiorca po zawarciu umowy ratalnej na spłatę zadłużenia lub umowy na odroczenie terminu płatności składek może otrzymać z ZUS zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. Umożliwi mu to uczestniczenie w przetargach i dostęp do zamówień czy kredytów bankowych. Ponadto, w okresie realizacji tych ulg ZUS nie będzie stosował żadnych sankcji związanych z nieterminowym regulowaniem zobowiązań.

Łukasz Michalski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34546 )
Array ( [docId] => 34546 )

Array ( [docId] => 34546 )