W 2014 roku wyższa kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek

Kategoria: Składki ZUS
Data: 09-01-2014 r.

Obecnie limit po przekroczeniu którego nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 112.380 zł. Dotyczy to także składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ograniczenie to dotyczy wszystkich opłacających składki na te ubezpieczenia – bez względu na to, czy podlegają im obowiązkowo, czy dobrowolnie.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r. nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na ten rok. W związku z tym, że kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3.746 zł pracodawca (płatnik składek) w 2014 roku powinien przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ubezpieczonego do osiągnięcia przez niego kwoty 112.380 zł.

Po przekroczeniu tego limitu – składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz Fundusz Emerytur Pomostowych płatnik nie powinien naliczać i opłacać. Ograniczenie to dotyczy wszystkich opłacających składki na te ubezpieczenia – bez względu na to, czy podlegają im obowiązkowo, czy dobrowolnie oraz z jakiego tytułu są nimi objęci.

Płatnik powinien jednak nadal naliczać i odprowadzać składki na ubezpieczenia: chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli składki emerytalno-rentowe zostaną opłacone ponad obowiązujący tegoroczny limit, są najpierw zaliczane przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących należności składkowych, a w przypadku ich braku – na poczet przyszłych należności.

Płatnik składek może wystąpić do ZUS z wnioskiem co do rozdysponowania nadpłaty składek - może zażądać od ZUS zwrotu nienależnie opłaconych składek. Niezależnie jednak od tego czy płatnik składek wystąpi o zwrot nadpłaconych składek, czy też zostaną one zaliczone na poczet zaległych bądź bieżących składek - zobowiązany jest zwrócić pracownikowi nienależnie potrącone z jego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Nadpłatę powinien pomniejszyć o niedopłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a także – z uwagi na to, że zwracana kwota stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy – o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Od zwracanej pracownikowi kwoty płatnik nie nalicza składek na ubezpieczenia społeczne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33709 )
Array ( [docId] => 33709 )

Array ( [docId] => 33709 )