Wyjaśnienia ZUS w sprawie umów zlecenia

Kategoria: Składki ZUS
Data: 18-04-2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swoich stronach internetowych wyjaśnia, że od 1 stycznia 2016 r. nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców, dla których odpłatność  w umowie agencyjnej, umowie zlecenia albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania umowy.

ZUS podaje przykład, że jeżeli umowę zlecenia zawarto na okres od 1 stycznia do 29 lutego 2016 r. i zleceniobiorca w styczniu nie uzyska przychodu z tytułu tej umowy, a w lutym uzyska przychód stanowiący podstawę wymiaru składek w wysokości 3.000 zł, to podstawa wymiaru składek za styczeń wyniesie 0 zł, a za luty 3. 00 zł. Błędne jest twierdzenie, że takim przypadku za luty składki należy opłacić tylko od kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.850 zł.

 

Z przedstawionego wyjaśnienia ZUS wyraźnie wynika, że kwota minimalnego wynagrodzenia nie jest kwotą graniczną podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ustalenia łącznej podstawy wymiaru dokonuje się jedynie w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w razie zbiegu określonych tytułów ubezpieczeń.

Źródło:

www.zus.pl

Oprac. red.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38875 )
Array ( [docId] => 38875 )