Z ubezpieczeń należy wyrejestrować nie tylko ubezpieczonego

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-08-2014 r.

Najważniejszym obowiązkiem pracodawcy jako płatnika składek po rozwiązaniu umowy o pracę jest wyrejestrowanie byłego pracownika z ubezpieczeń. Ustanie stosunku pracy oznacza bowiem ustanie tytułu do ubezpieczeń pracowniczych, a każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, musi być z nich wyrejestrowana.

Aby wyrejestrować byłego pracownika z ubezpieczeń, pracodawca wypełnia druk ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń, podając w nim:

  • dane, z którymi pracownik był zgłoszony,
  • właściwy kod przyczyny wyrejestrowania oraz
  • datę wyrejestrowania.

Trzeba pamiętać, że jako datę wyrejestrowania pracownika podaje się zawsze następny dzień po ustaniu stosunku pracy (tytułu do ubezpieczeń), a jako kod przyczyny wyrejestrowania:

  • 100 – ustanie tytułu do ubezpieczeń,
  • 500 – zgon osoby ubezpieczonej lub
  • 600 – inna przyczyna wyrejestrowania.

Pracodawcy składając druk ZUS ZWUA, nie zawsze zaznaczają odpowiednią pozycję w bloku I – Dane organizacyjne. W takiej sytuacji ZUS nie wie, czy formularz ten służy wyrejestrowaniu z ubezpieczeń czy też korekcie złożonego wcześniej zgłoszenia do ubezpieczeń.

Na złożenie druku ZUS ZWUA pracodawcy mają 7 dni od ustania stosunku pracy lub 30 dni –  jeżeli wyrejestrowywany jest pracownik będący członkiem służby zagranicznej.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, ma obowiązek poinformować płatnika składek o okolicznościach powodujących konieczność jego wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego. Taka informacja powinna zostać przekazana płatnikowi składek w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Ustanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby ubezpieczonej (np. ustanie zatrudnienia) powoduje także utratę prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących członkom rodziny zgłoszonym przez tę osobę do ubezpieczenia zdrowotnego. Wyrejestrowując ubezpieczonego z ubezpieczeń/ubezpieczenia na formularzu ZUS ZWUA, należy pamiętać, aby wyrejestrować także jego członków rodziny.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35512 )
Array ( [docId] => 35512 )