Za jakie zobowiązania składkowe odpowiada członek zarządu

Kategoria: Składki ZUS
Data: 21-10-2015 r.

Odpowiedzialność osób trzecich obejmuje składki, odsetki za zwłokę oraz koszty postępowania egzekucyjnego. W zakresie odpowiedzialności nie mieszczą się koszty upomnienia oraz dodatkowa opłata. Tym samym jest to odpowiedzialność węższa od zakresu odpowiedzialności przedsiębiorcy.

Odnosząc się do kwestii orzekania przez ZUS o odpowiedzialności osób trzecich, w pierwszej kolejności należy przytoczyć art. 31 ustawy systemowej, który odsyła jedynie do niektórych przepisów art. 108 Ordynacji podatkowej, tj. § 1 i § 4. Pierwszy z nich stanowi, że o odpowiedzialności orzeka się w drodze decyzji, drugi natomiast dotyczy egzekucji zobowiązania wynikającego z decyzji, która może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku podatnika (płatnika) okaże się w całości lub w części bezskuteczna.

 

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej  w organizacji została ograniczona do zobowiązań z tytułu zaległych składek, które powstały  w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu. Warto zaznaczyć, że przepisy Ordynacji podatkowej odnoszą się również do zjawiska firmanctwa, czyli sytuacji, w której osoba faktycznie prowadząca działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu (firmowany), część lub całość tej działalności prowadzi pod nazwiskiem, nazwą lub firmą innej osoby (firmującego), aby zataić rzeczywiste rozmiary prowadzonej działalności, bądź nawet sam fakt jej prowadzenia. Z taką sytuacją mamy do czynienia w sytuacji, gdy mąż faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, a w rejestrach i na fakturach widnieje nazwisko żony. Warunkami odpowiedzialności są zgoda firmującego, w naszym przypadku żony, oraz zamiar podatnika w postaci zatajenia faktu podjęcia działalności gospodarczej lub jej realnych rozmiarów. Osoby te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zaległości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Renata Gawęcka, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37924 )
Array ( [docId] => 37924 )