Zwolnienie ze składek na FP za pracownika powracającego z urlopu macierzyńskiego

Kategoria: Składki ZUS
Data: 23-11-2012 r.

Tylko ten pracodawca, który udzielił pracownikowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego nie opłaca za tego pracownika składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po powrocie z urlopu.

Analiza i wykładnia przepisów prowadzi do wniosku, że uprawnionym do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za pracownika powracającego z:

  • urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub
  • urlopu wychowawczego

jest pracodawca, który udzielił pracownikowi takiego urlopu.

Użycie zwrotu „za zatrudnionych pracowników powracających z…” wskazuje, iż powyższy przepis stosuje się wyłącznie do własnych pracowników („zatrudnionych”), którzy po wykorzystanym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym będą świadczyć pracę w macierzystym zakładzie pracy („powracających z…”).

Jeśli zatem pracownica wróci po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i w ciągu najbliższych miesięcy podejmie pracę u kolejnego pracodawcy, nowy pracodawca nie będzie zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP za tę pracownicę.

Przypominamy, iż pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.

Podstawa prawna:

  • art. 104a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
  • art. 9a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz.1121 ze zm.)

Autor: Renata Zawiślak - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32739 )
Array ( [docId] => 32739 )