Zwrot pracownikowi nadpłaconych składek ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 23-11-2012 r.

Konsekwencją niepoinformowania pracodawców przez pracownika, który zatrudniony jest w kilku firmach o przekroczeniu tzw. trzydziestokrotności, jest naliczenie składek od nieprawidłowej podstawy wymiaru. Nadpłacone składki pracownik odzyska dopiero po tym jak korygujące raporty i deklaracje dotrą do ZUS.

Jeżeli ubezpieczony ma równocześnie dwóch lub więcej płatników składek i nie poinformuje ich o przekroczeniu rocznego limitu, każdy z nich naliczy składki na podstawie własnej dokumentacji płacowej od całego wypłaconego wynagrodzenia. O przekroczeniu limitu firma dowie się z informacji przekazanej przez ZUS.

Za datę stwierdzenia nienależnie opłaconych składek uważa się dzień otrzymania przez ZUS imiennego raportu miesięcznego korygującego ZUS RCA oraz korygującej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Z tego powodu płatnicy po otrzymaniu informacji muszą złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych. Do dnia wpływu tych dokumentów do ZUS nie jest możliwy zwrot nadpłaconych składek. Oznacza to, że dopiero po złożeniu korekty płatnik może pomniejszyć dokonywaną wpłatę składek za dany miesiąc o kwotę nadpłaconych składek. W ten sposób „odzyska” nadpłatę i może wtedy rozliczyć się z ubezpieczonym, czyli zwrócić część zawyżonych składek finansowanych ze środków ubezpieczonego.

Tylko w jednym przypadku ubezpieczony może wystąpić bezpośrednio do ZUS o zwrot składek nadpłaconych z tytułu osiągnięcia kwoty trzydziestokrotności. Chodzi tu o sytuację, gdy pracodawca, u którego ubezpieczony pracował, już nie istnieje i brak jest następcy prawnego. Wówczas ZUS ustali kwotę nadpłaty i zwróci ją bezpośrednio osobie ubezpieczonej.

Podstawa prawna:

art. 18, 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

Autor: Katarzyna Mrożek - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32742 )
Array ( [docId] => 32742 )