Jak przekazywać pracownikom okulary i soczewki kontaktowe

Data: 18-09-2014 r.

Wśród świadczeń na rzecz pracowników zwolnieniem od podatku objęto m.in. te z nich, które przysługują na podstawie przepisów BHP. Dotyczy to także okularów i soczewek kontaktowych, jeśli pracodawca ma obowiązek ich zapewnienia pracownikowi.

Wolne od podatku są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o BHP, jeśli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Zwolnienie od podatku można zastosować w przypadku, gdy pracodawca zaopatrzył pracownika w okulary o określonych parametrach, odpowiednie do stanu zdrowia i przeznaczone do pracy przy komputerze. Potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok zaleca lekarz, na podstawie badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. W przepisach nie określono precyzyjnie formy zapewnienia pracownikowi zaleconych okularów, dlatego uznaje się, że to pracodawca określa sposób zaopatrzenia pracownika w okulary. Najczęściej może nastąpić przez:

  • otrzymanie od pracodawcy zaleconych okularów korygujących wzrok,
  • dokonanie przez pracownika (w porozumieniu z pracodawcą) zakupu zaleconych okularów i otrzymanie zwrotu poniesionych na ten cel wydatków udokumentowanych wystawioną fakturą.

W przypadku drugiej formy, tj. zwrotu kosztów na podstawie faktury, zaleca się pracodawcy ustalenie kwoty przeznaczonej na okulary korygujące i poinformowanie o tym zainteresowanych pracowników. Przy czym wysokość środków finansowych, jakie pracodawca przeznacza na okulary, powinna być tak skalkulowana, aby umożliwiała zakup okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniem lekarza (patrz: interpretacja ogólna ministra finansów z 16 marca 2011 r., DD3/033/3/CRS/11/95).

Przykład:

Pracownicy kupują okulary lub soczewki kontaktowe zalecone im przez lekarza w ramach badań profilaktycznych. Następnie przedkładają pracodawcy faktury zakupu wystawione na pracownika albo na pracodawcę. Na tej podstawie pracodawca dokonuje zwrotu kosztów zakupu zgodnie z obowiązującym regulaminem. W tym przypadku kwota zwrotu jest wolna od podatku (patrz: interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 stycznia 2012 r., ILPB1/415-120/11-4/TW).

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Tagi: okulary

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35729 )
Array ( [docId] => 35729 )