Warunkiem zwolnienia z oskładkowania jest częściowa odpłatność szczepień

Data: 15-11-2013 r.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze do celów składkowych ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku, jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy – według cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pracownicy.

Każde świadczenie, które zostało otrzymane przez podatnika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z danym pracodawcą, bez względu na źródło finansowania tego świadczenia, jest zaliczane do przychodów ze stosunku pracy. Wycena innych nieodpłatnych świadczeń odbywa się na zasadach określonych w art. 11 ust. 2a pkt 1–4 ustawy.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze składek zwolnione są m.in. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Świadczenie w postaci szczepienia ochronnego, będące przychodem ze stosunku pracy, podlega więc wyłączeniu z podstawy wymiaru składek, jeśli pracownik ponosi za nie częściową odpłatność. Natomiast całkowicie nieodpłatne szczepienia ochronne stanowiłyby podstawę.

 

Przykład:

Jednostka będąca niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej chce wydać swoim pracownikom szczepionki przeciwko grypie w cenie ich zakupu – 25 zł. Szczepionka dla innych osób, niebędących pracownikami, kosztowałaby 49 zł. Pracownicy zaszczepią się sami, w związku z czym pracodawca nie poniesie kosztu wykonania usługi. Jeśli pracownicy uregulują niższą odpłatność za szczepionki niż obowiązująca dla klientów zewnętrznych, przychodem ze stosunku pracy z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych będzie kwota różnicy (24 zł). Należy pobrać od niej podatek dochodowy. W przypadku gdy korzystanie z takich preferencyjnych stawek wynika z przepisów wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy, świadczenie będzie wolne od składek na ubezpieczenia społeczne. Gdyby pracownicy otrzymali szczepionki całkowicie bezpłatnie, należałoby ustalić im przychód na poziomie 49 zł. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się, jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia, według cen stosowanych wobec innych odbiorców. Gdyby więc pracownicy otrzymali bezpłatnie szczepionki, ich przychód do opodatkowania wyniósłby 49 zł. Natomiast w sytuacji gdy zatrudniony – tylko z racji posiadania statusu pracownika – będzie ponosić odpłatność za zakupienie szczepionki na zasadach preferencyjnych, opodatkowaniu będzie podlegać różnica między ceną ustaloną dla podmiotów niezwiązanych z pracodawcą a ceną zapłaconą przez pracownika, czyli 24 zł.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32850 )
Array ( [docId] => 32850 )