Warunkiem zwolnienia z oskładkowania jest częściowa odpłatność szczepień

Data: 15-11-2013 r.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze do celów składkowych ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku, jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy – według cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pracownicy.

Każde świadczenie, które zostało otrzymane przez podatnika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z danym pracodawcą, bez względu na źródło finansowania tego świadczenia, jest zaliczane do przychodów ze stosunku pracy. Wycena innych nieodpłatnych świadczeń odbywa się na zasadach określonych w art. 11 ust. 2a pkt 1–4 ustawy.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze składek zwolnione są m.in. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Świadczenie w postaci szczepienia ochronnego, będące przychodem ze stosunku pracy, podlega więc wyłączeniu z podstawy wymiaru składek, jeśli pracownik ponosi za nie częściową odpłatność. Natomiast całkowicie nieodpłatne szczepienia ochronne stanowiłyby podstawę.

Przykład:

Jednostka będąca niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej chce wydać swoim pracownikom szczepionki przeciwko grypie w cenie ich zakupu – 25 zł. Szczepionka dla innych osób, niebędących pracownikami, kosztowałaby 49 zł. Pracownicy zaszczepią się sami, w związku z czym pracodawca nie poniesie kosztu wykonania usługi. Jeśli pracownicy uregulują niższą odpłatność za szczepionki niż obowiązująca dla klientów zewnętrznych, przychodem ze stosunku pracy z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych będzie kwota różnicy (24 zł). Należy pobrać od niej podatek dochodowy. W przypadku gdy korzystanie z takich preferencyjnych stawek wynika z przepisów wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy, świadczenie będzie wolne od składek na ubezpieczenia społeczne. Gdyby pracownicy otrzymali szczepionki całkowicie bezpłatnie, należałoby ustalić im przychód na poziomie 49 zł. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się, jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia, według cen stosowanych wobec innych odbiorców. Gdyby więc pracownicy otrzymali bezpłatnie szczepionki, ich przychód do opodatkowania wyniósłby 49 zł. Natomiast w sytuacji gdy zatrudniony – tylko z racji posiadania statusu pracownika – będzie ponosić odpłatność za zakupienie szczepionki na zasadach preferencyjnych, opodatkowaniu będzie podlegać różnica między ceną ustaloną dla podmiotów niezwiązanych z pracodawcą a ceną zapłaconą przez pracownika, czyli 24 zł.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32850 )
Array ( [docId] => 32850 )

Array ( [docId] => 32850 )