Wydatki na szczepienia ochronne są kosztem uzyskania przychodów

Data: 29-08-2013 r.

Świadczenia w postaci szczepień ochronnych zasadniczo stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych. Przychód ten, jeśli nie korzysta ze zwolnienia od podatku, należy doliczyć do wynagrodzenia za miesiąc, w którym dokonano świadczenia, tj. wtedy, gdy pracownik uzyskał przychód. Co istotne, wydatki tego rodzaju będą dla pracodawcy stanowiły koszty uzyskania przychodów.

W związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym wiele firm refunduje swoim pracownikom szczepienia ochronne – przede wszystkim na grypę. Jeśli pracodawca zapewni pracownikom odpowiednią opiekę zdrowotną, obejmującą np. szczepienia ochronne, przełoży się to na poprawę stanu zdrowia pracowników.

Jeden z organów podatkowych uznał, że obiektywnie oceniając, zapewnienie pracownikom odpowiedniej opieki zdrowotnej, obejmującej dostęp do profilaktyki (szczepienia ochronne, zakup leków), powinno przełożyć się na poprawę stanu ich zdrowia, ograniczając jednocześnie ich absencję w pracy z powodu zachorowań. To z kolei pozytywnie wpływa na efektywność wykonywanej przez nich pracy, a co za tym idzie na poziom przychodów osiąganych przez Spółkę.

Oznacza to, że poniesienie przedmiotowych wydatków jest racjonalnie uzasadnione, jako zmierzające do osiągania przychodów lub powiększania poziomu przychodów osiąganych przez Spółkę. Powyższe odnosi się również do pracowników przygotowywanych do wyjazdów, którzy jednakże nie wyjechali do danego kraju, gdyż wydatki te są ponoszone w celu zabezpieczenia właściwego i terminowego wykonania kontraktów (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 lutego 2012 r., IBPBI/2/423-9/12/CzP).

 

Możliwość zaliczenia wydatków na szczepienia do kosztów podatkowych nie musi wiązać się ze szczepieniami pracowników. W przypadku np. uczelni są to koszty szczepień studentów. Zdaniem fiskusa zapewnienie studentom odpowiedniej opieki medycznej obejmującej także dostęp do szczepień ochronnych powinno przełożyć się na poprawę stanu zdrowia studentów, ograniczając jednocześnie ryzyko ich zachorowań, które to może skutkować ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi.

Oznacza to, że poniesienie przedmiotowych wydatków na szczepionki ochronne jest racjonalnie uzasadnione, jako zmierzające do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów przez uczelnię (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 maja 2013 r., ITPB3/423-76/13/PST).

Wartość szczepień należy opodatkować. W określonych warunkach świadczenia te mogą jednak zostać objęte zwolnieniem od opodatkowania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32849 )
Array ( [docId] => 32849 )