Co powinno zawierać zaświadczenie lekarskie

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Ryś Paweł
Data: 03-10-2012 r.

Zaświadczenie lekarskie jest dokumentem stwierdzającym naszą czasową niezdolność do pracy z powodu choroby. Jest podstawą do ustalania naszego prawa i wysokości zasiłku chorobowego. Co musi się znaleźć w zaświadczeniu lekarskim?

Kto ma prawo wystawiać zaświadczenia lekarskie

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wskazuje kto może wystawiać zaświadczenia lekarskie. Upoważnionymi do wystawiania zaświadczeń są: lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy po złożeniu przez niech pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków nałożonych na nich przez przepisy. Prawo do wystawiania zaświadczeń nie mają lekarze i lekarze dentyści w okresie odbywania stażu podyplomowego.

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń wydaje w drodze decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Obowiązkowe elementy zaświadczenia lekarskiego

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, jest wystawiane na odpowiednim druk, według ściśle określonego wzoru. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje druki zaświadczeń lekarskich będące drukami ścisłego zarachowania. Wystawiający zaświadczenia lekarskie mają obowiązek zawiadamiania ZUS, o każdym przypadku zagubienia, zaginięcia lub kradzieży druków zaświadczeń lekarskich.

Zaświadczenie lekarskie zawiera informacje identyfikujące ubezpieczonego, któremu zostało ono wystawione (czyli najczęściej pracownika), jego płatnika składek (czyli pracodawcy), oraz dane wystawiającego zaświadczenie lekarskie i jego miejsce wykonywania zawodu. Ponadto w zaświadczeniu muszą się znaleźć informacje o okresie orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, numerze statystycznym choroby ustalonej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, kodzie literowym i wskazaniach lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi rejestr zaświadczeń lekarskich zawierający powyższe informacje.

Zaświadczenie lekarskie wystawia się z dwiema kopiami. Oryginał zaświadczenia lekarz przesyła, w ciągu 7 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszą kopię zaświadczenia lekarskiego otrzymuje ubezpieczony, a drugą kopię wystawiający zaświadczenie ma obowiązek przechowywać przez okres 3 lat.


Zobacz także:

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32857 )
Array ( [docId] => 32857 )