Kto kontroluje prawidłowość wystawiania zaświadczeń lekarskich

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Ryś Paweł
Data: 03-10-2012 r.

Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli. Kontrolę wykonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W celu kontroli lekarz orzecznik ZUS ma prawo po pierwsze przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu lub w miejscu jego pobytu. Po drugie lekarz może skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS. Po trzecie lekarz ma prawo zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego, stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie. Po czwarte lekarz zlecić może wykonanie badan pomocniczych.

Ubezpieczony (pracownik) jest zobowiązany udostępnić posiadaną dokumentację medyczną lekarzowi przeprowadzającemu badanie.

ZUS wysyła do ubezpieczonego wezwanie, w którym określa termin badania przez lekarza orzecznika ZUS albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych. W przypadku uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w wskazanym terminie, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie, a ZUS wydaje decyzje o braku prawa do zasiłku.

Gdy po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zaświadczenie lekarskie traci ważność, a ZUS wydaje decyzje o braku prawa do zasiłku. Lekarz orzecznik wystawia w takim przypadku zaświadczenie traktowane jako zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy.

O kontrolę prawidłowości orzekania w czasowej niezdolności do pracy może wystąpić do ZUS pracodawca. Pracodawca może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeprowadzenie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich dla celów wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. ZUS informuje pracodawcę o wyniku postępowania.

Kary za nieprawidłowe wystawianie zaświadczeń lekarskich

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich, w szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego lub bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, ZUS może cofnąć upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczajacy 12 miesięcy.

W razie nagminnego nie wpisywania kodów w zaświadczeniach lekarskich lub w przypadku wystawiania zaświadczenia bez kopii, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może cofnąć upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczajacy 3 miesięcy.


Zobacz także:

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32859 )
Array ( [docId] => 32859 )

Array ( [docId] => 32859 )