Czy bezrobotnej stażystce przysługuje zasiłek macierzyński

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 14-07-2015 r.

Bezrobotnej stażystce nie przysługuje zasiłek macierzyński ani urlop macierzyński Osoba bezrobotna odbywająca staż jest objęta reżimem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta nie przewiduje dla bezrobotnej stażystki, która urodziła dziecko w trakcie stażu, zasiłku macierzyńskiego ani urlopu macierzyńskiego. Natomiast stażystce zatrudnionej na podstawie umowy o pracę już po urodzeniu dziecka będzie przysługiwać przerwa na karmienie oraz dwa dni opieki nad dzieckiem.

Należy zwrócić uwagę, iż sytuacja bezrobotnych matek stażystek kształtuje się inaczej niż bezrobotnych matek z prawem do zasiłku. Tym ostatnim bowiem  w razie urodzenia dziecka w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres pobierania zasiłku ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej zasiłek macierzyński.

Stażystka pobiera stypendium stażowe, nie zaś zasiłek, dlatego też nie otrzyma ona żadnych dodatkowych świadczeń związanych z rodzicielstwem.

 

Obowiązek zatrudnienia stażysty uregulowany jest w umowie cywilnoprawnej zawartej między pracodawcą o Powiatowym Urzędem Pracy. Mając na uwadze, to że osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia oraz fakt, że stażystka nie korzysta z żadnych uprawnień związanych z rodzicielstwem, nie ma przeszkód do podjęcia przez nią zatrudnienia.

Pracodawca zatrudniający stażystkę, która urodziła dziecko, w okresie odbywania stażu, nie ma obowiązku udzielenia jej urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński, przysługuje, bowiem kobiecie, która urodziła dziecko, w trakcie trwania stosunku pracy.

Jeśli stażystka zostanie zatrudniona już po urodzeniu dziecka,nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, natomiast będzie miała prawo do przerwy na karmienie oraz dni opieki nad dzieckiem.  Jeśli chodzi o przerwę na karmienie to pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Jeśli kobieta jest zatrudniona przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Natomiast jeśli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Zatrudnionej stażystce będą również przysługiwały dwa dni opieki na dzieckiem w roku kalendarzowym.

Marta Szostak, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37514 )
Array ( [docId] => 37514 )