Urodzenie kolejnego dziecka na urlopie wychowawczym

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 20-09-2014 r.

Jeżeli pracownica urodzi w czasie urlopu wychowawczego kolejne dziecko, ustalając prawo do zasiłku macierzyńskiego za podstawowy i za dodatkowy okres oraz za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego ważne jest kiedy kończy się urlop wychowawczy.

Zgodnie z Kodeksem pracy dodatkowy urlop macierzyński przypada bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, natomiast urlop rodzicielski bezpośrednio po dodatkowym urlopie.

W związku z tym, prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego jest uzależnione od tego, czy okres na który pracownicy udzielono urlopu wychowawczego kończy się w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, czy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, czy jako okres urlopu rodzicielskiego.

W przypadku, gdy urlop wychowawczy kończy się w okresie odpowiadającym okresowi urlopu macierzyńskiego, pracownica od następnego dnia po zakończeniu urlopu wychowawczego nabywa prawo do urlopu macierzyńskiego aż do wyczerpania okresu tego urlopu określonego Kodeksem pracy, a następnie do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.

Przykład:

Pracownica Ewelina Długołęcka korzysta z urlopu wychowawczego udzielonego na okres od 20 lipca dwa lata wstecz do 19 lipca tego roku. W dniu 1 maja bieżącego roku urodziła drugie dziecko. Okres 20 tygodni(140 dni) zasiłku macierzyńskiego za podstawowy okres trwa od 1 maja do 17 września. Pracownica wystąpiła o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Z tytułu urodzenia drugiego dziecka pani Ewelinie przysługuje:

 • zasiłek macierzyński za część okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego przypadającego w czasie urlopu wychowawczego od 1 maja do 19 lipca,

 • urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego od 20 lipca do 17 września,

 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego od 18 września do 29 października (42 dni),

 • urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego od 30 października do 29 kwietnia następnego roku (182 dni).

W przypadku, gdy urlop wychowawczy kończy się w okresie odpowiadającym okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego jedynie do ostatniego dnia urlopu wychowawczego. W takim bowiem przypadku pracownica nie ma prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, gdyż może on zostać udzielony wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego wykorzystania urlopu macierzyńskiego.

Pracownica w czasie urlopu wychowawczego nie wykorzystuje urlopu macierzyńskiego, pobiera jedynie zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi tego urlopu. Nie ma zatem podstaw do udzielenia jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego po zakończeniu urlopu wychowawczego.

Przykład:

Pracownica Wioletta Śniegowska korzysta z urlopu wychowawczego udzielonego na okres od 1 maja ubiegłego roku do 31 grudnia bieżącego roku. W dniu 1 sierpnia tego roku urodziła drugie dziecko. Pracownica wystąpiła o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Z tytułu urodzenia drugiego dziecka pani Wioletcie przysługuje:

 • zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego przypadającego w czasie urlopu wychowawczego od 1 sierpnia do 18 grudnia,

 • zasiłek macierzyński za część okresu odpowiadającą okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego przypadającego w okresie urlopu wychowawczego od 1 do 31 grudnia.

Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy urlop wychowawczy kończy się w okresie odpowiadającym okresowi urlopu rodzicielskiego. Urlop ten może być bowiem udzielony pod warunkiem wcześniejszego wykorzystania dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z którego pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym nie korzystała, a pobierała jedynie zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu.

Przykład:

Pracownica Barbara Zubrzyk korzysta z urlopu wychowawczego udzielonego na okres od 1 stycznia ubiegłego roku do 31 sierpnia bieżącego roku. W dniu 1 stycznia tego roku urodziła drugie dziecko. Pracownica wystąpiła o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Z tytułu urodzenia drugiego dziecka pracownicy przysługuje:

 • zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego przypadającego w czasie urlopu wychowawczego od 1 stycznia do 20 maja,

 • zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego przypadającego w okresie urlopu wychowawczego od 21 maja do 1 lipca,

 • zasiłek macierzyński za część okresu odpowiadającą okresowi urlopu rodzicielskiego od 2 lipca do 31 sierpnia (61 dni).

Należy zaznaczyć, ze prawo do zasiłku przysługiwałoby za dalszy okres gdyby pracownica wystąpiła o dalszy urlop wychowawczy.

Przykład:

Pracownica Patrycja Czaplińska korzysta z urlopu wychowawczego udzielonego na okres od 1 czerwca ubiegłego roku do 31 sierpnia bieżącego roku. W dniu 1 października zeszłego roku urodziła drugie dziecko. Pracownica wystąpiła o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Z tytułu urodzenia drugiego dziecka pani Patrycji przysługuje:

 • zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego przypadającego w czasie urlopu wychowawczego od 1 października ubiegłego roku do 17 lutego bieżącego roku (140 dni),

 • zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego przypadającego w okresie urlopu wychowawczego od 18 lutego do 31 marca (42 dni),

 • zasiłek macierzyński za część okresu odpowiadającą okresowi urlopu rodzicielskiego od 1 kwietnia do 31 sierpnia (153 dni).

Pracownica wystąpiła z wnioskiem o urlop wychowawczy na dalszy okres od 1 do 30 września. W związku z tym zostanie jej wypłacony zasiłek macierzyński za pełny okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przypadającego w okresie urlopu wychowawczego, tj. od 1 kwietnia do 29 września (182 dni).

Jan Leski, prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35745 )
Array ( [docId] => 35745 )