Nowe kody zaczną obowiązywać z kolejną wersją Płatnika

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 29-10-2013 r.

Zasiłki macierzyńskie wypłacane za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, a także urlopu ojcowskiego są obecnie rozliczane z osobnymi kodami świadczenia/przerwy. Mimo, że zmiany obowiązują od 1 listopada, w praktyce nowe kody będą stosowane dopiero po 1 stycznia przyszłego roku.

 

Nowe kody świadczenia/przerwy są następujące:

 • 319 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu rodzicielskiego,
 • 320 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu rodzicielskiego,
 • 325 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • 326 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Ponadto określone zostały równie kody:

 • 327 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu ojcowskiego i
 • 328 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu ojcowskiego.
 • 319 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu rodzicielskiego,
 • 320 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu rodzicielskiego,
 • 325 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • 326 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
 • 327 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu ojcowskiego i
 • 328 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu ojcowskiego.
 •  

   

  Mimo że przedstawione zmiany weszły w życie z 1 listopada 2013 r., w praktyce nowe kody będą stosowane dopiero po 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenie je wprowadzające informuje bowiem, że płatnicy składek przekazujący formularze ubezpieczeniowe w postaci dokumentu pisemnego wciąż mogą korzystać z dotychczasowych wzorów druków, nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 r.

  W takim przypadku przy wypełnianiu formularzy należy nadal korzystać z dotychczas obowiązujących kodów. Identyczne zastrzeżenie dotyczy płatników przekazujących druki ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego. Nowe druki i tym samym kody służące do ich wypełniania wykorzystywane więc będą dopiero od nowego roku.

  W praktyce nowy kod świadczenia/przerwy będzie miał zastosowanie dopiero przy wypełnianiu druków składanych po 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenie wprowadzające omawiane zmiany informuje bowiem, że płatnicy składek mogą nadal korzystać z dotychczasowych wzorów dokumentów ubezpieczeniowych, nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 r. W takiej sytuacji należy również stosować dotychczas

  Pracownik na urlopie ojcowskim

  Przykład:

  Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie urlopu ojcowskiego od 12 do 25 listopada 2013 roku. Kodem tytułu ubezpieczenia będzie nadal kod zaczynający się od cyfr 12 40. Zmianie nie ulegnie również kod świadczenia/przerwy, ponieważ płatnik będzie korzystał z obowiązujących dotychczas formularzy ubezpieczeniowych albo z obowiązującej przed 1 listopada wersji oprogramowania Płatnik.

  Na czas urlopu ojcowskiego ubezpieczenia „pracownicze” tej osoby ulegną zawieszeniu, natomiast będzie ona wówczas podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Osoby pobierające zasiłek macierzyński zgłaszane są do ubezpieczeń przez płatnika składek poprzez wykazanie ich w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 12 40. Zmiany w zakresie druków ubezpieczeniowych oraz kodów służących do ich wypełniania, które weszły w życie z 1 listopada 2013 r. nie objęły wspomnianego kodu, a więc nadal należy go stosować.

  Natomiast zmiany te objęły m.in. kod świadczenia/przerwy dotyczący osób korzystających z urlopu ojcowskiego, który wykazywany jest w raporcie ZUS RSA. Dotychczas kodem tym była cyfra 311 oznaczająca „zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego”. Po zmianach jest to cyfra 327 oznaczająca „zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego”.

  Podstawa prawna:

  • art. 4 pkt 2 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 6, art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),

  • rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 186, poz. 1444 ze zm.),

  • rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2013 r. nr 1101).

  Pracownik na urlopie ojcowskim
  Przykład:
  Podstawa prawna:
 • art. 4 pkt 2 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 6, art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),

 • rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 186, poz. 1444 ze zm.),

 • rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2013 r. nr 1101).

 • Bogdan Majkowski


  Zobacz także:

  Tagi: płatnik

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

  pobierz

  Okres zasiłkowy

  pobierz

  Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

  pobierz

  Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 32945 )
  Array ( [docId] => 32945 )