Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorcy

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 22-10-2013 r.

Osoba zatrudniona na podstawie umo­wy cywilnoprawnej, jaką jest umowa zle­cenia, nie jest pracownikiem i nie ma do niej zastosowania przepis art. 92 Kodek­su pracy, zgodnie z którym pracodawca finansuje absencję chorobową własnych pracowników do 33 dni, a w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat – do 14 dni w roku kalendarzowym.

Zleceniobiorca, który podlega obowiązko­wo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, a także wypadkowemu, może przystąpić do­browolnie do ubezpieczenia chorobowego. W takim przypadku z jego wynagrodzenia powinna być przez zleceniobiorcę potrącana i odprowadzana do ZUS składka na ubez­pieczenie chorobowe, razem z pozostałymi składkami na ubezpieczenia społeczne.

Zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego po 90 dniach opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe (okres wyczekiwania).

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowe­go zleceniobiorcy stanowi jego przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pomniejszony o 13,71%. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 mie­sięcy ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód zleceniobiorcy za peł­ne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Druk ZUS Z-3a

Warunkiem wypłaty przez ZUS zasiłku cho­robowego zleceniobiorcy jest przekazanie do ZUS, przez zleceniodawcę, który nie wypłaca zasiłków chorobowych, zwolnienia lekarskie­go (na druku ZUS ZLA) oraz zaświadczenia płatnika składek na druku ZUS Z-3a.

Raporty za chorującego zleceniobiorcę

W przypadku gdy płatnik nie wypłaca ubezpieczonemu zasiłku/świadczenia, tzn. gdy pole „Kwota” na druku ZUS RSA jest puste lub wpisane jest „0,00”, nie wypełnia się pola „Liczba dni zasiłkowych/wypłat”. Za zleceniobiorcę, który pobiera zasiłek cho­robowy z ZUS, należy natomiast wypełnić w raporcie ZUS RSA pole „Kod świadczenia/ /przerwy” w opłacaniu składek – 313.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32943 )
Array ( [docId] => 32943 )

Array ( [docId] => 32943 )