Dodatki stażowe i nagroda w podstawie wymiaru świadczeń

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Mariusz Pigulski
Data: 28-08-2018 r.

W podstawie wynagrodzenia chorobowego i zasiłków należnych w razie choroby, macierzyństwa, opieki czy wypadku uwzględniamy wynagrodzenie pomniejszone o składki społeczne finansowane przez pracownika, osiągnięte za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do świadczenia chorobowego lub pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia, gdy trwało ono krócej niż rok.

Kalkulując ww. świadczenia chorobowe trzeba pamiętać, że niektóre należności pomijamy. W sytuacji, gdy w wewnętrznych przepisach płacowych zakładu nie ma postanowień o zachowywaniu prawa do danego składnika pensji za dni pobierania świadczenia chorobowego uznaje się, że nie jest on należny za te dni i należy włączać go do podstawy wymiaru tych świadczeń (pod warunkiem że w istocie nie jest on wypłacany za okresy nieobecności w pracy).

 

Zaznaczmy, że składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo za okres otrzymywania świadczeń chorobowych należnych w czasie ubezpieczenia, uwzględniamy w podstawie wymiaru świadczeń przysługujących za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Przykład:

Pracownik zatrudniony do 30 kwietnia w okresie od 23 kwietnia do 31 maja przebywał na zwolnieniu lekarskim. Podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi  świadczenia chorobowego powinno stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od kwietnia poprzedniego roku do marca bieżącego roku. Pracownik oprócz stałego wynagrodzenia zasadniczego miał prawo do miesięcznego dodatku stażowego niepomniejszanego za dni nieobecności w pracy.  W lutym bieżącego roku pracownik otrzymał ponadto jednorazową nagrodę z okazji ukończenia studiów. W tym przypadku wypłacone dodatki stażowe i ww. nagroda:

  • nie powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego należnego w czasie zatrudnienia, tj. za okres od 23 do 30 kwietnia,
  • powinny być brane pod uwagę przy wyznaczaniu podstawy świadczenia chorobowego przysługującego po ustaniu stosunku pracy czyli za dni od 1 do 31 maja.
Mariusz Pigulski specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40961 )
Array ( [docId] => 40961 )