Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego po zakończeniu pracy

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 15-05-2014 r.

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego matce dziecka z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia, oprócz skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, niezbędne są dodatkowe dokumenty.

Zasiłek macierzyński przysługuje z tytułu urodzenia dziecka w czasie ubezpieczenia lub w czasie urlopu wychowawczego. Wyjątkiem są sytuacje urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia, w przypadku gdy nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę w okresie ciąży wskutek likwidacji bądź ogłoszenia upadłości pracodawcy albo w wyniku naruszenia przepisów prawa, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. W takim przypadku zasiłek macierzyński jest wypłacany przez ZUS. Pracownicy, z którą umowa o pracę została rozwiązana w czasie ciąży z powodu likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy, w przypadku niemożności zapewnienia jej innego zatrudnienia ZUS wypłaca także do dnia poprzedzającego urodzenie dziecka zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

 

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego matce dziecka z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia, oprócz skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka niezbędne jest dodatkowo:

  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w czasie trwania zatrudnienia oraz
  • świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy – w przypadku likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy, albo
  • prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa – w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.

Do przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego w przypadku niemożności zapewnienia innego zatrudnienia pracownicy, z którą umowa o pracę została rozwiązana w czasie ciąży z powodu likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy, poza świadectwem pracy lub innym dokumentem potwierdzającym rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy oraz zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym stan ciąży w czasie trwania zatrudnienia, wymagane jest także oświadczenie ubezpieczonej, że nie zapewniono jej innego zatrudnienia.

Agnieszka Ślązak, specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34863 )
Array ( [docId] => 34863 )