Weryfikacja wypłaconego świadczenia chorobowego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Agnieszka Ślązak
Data: 13-05-2014 r.

Czasami zdarza się, że pracodawca wypłaci pracownikowi wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek opiekuńczy, a po pewnym czasie uzyska informację o tym, że wykonywał on pracę zarobkową albo wykorzystywał zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem.

W takim przypadku sporządza się protokół, w którym opisuje się na podstawie uzyskanych dokumentów, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego lub podjęcie pracy zarobkowej. Po podpisaniu protokołu przez osoby upoważnione do kontroli przez pracodawcę jest on przedkładany pracownikowi do złożenia ewentualnych uwag. Wpis w protokole pracownik potwierdza podpisem.

 

Wypłacone przez pracodawcę świadczenie staje się nienależne. Pracownik będzie zobowiązany do zwrotu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku opiekuńczego w kwocie brutto bezpośrednio do oddziału ZUS, wraz z odsetkami w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. Pracodawca powinien wystąpić do oddziału ZUS właściwego ze względu na swoją siedzibę o wydanie w tej sprawie decyzji. Podany zostanie w niej numer konta bankowego ZUS, na które pracownik powinien wpłacić nienależnie pobrany zasiłek lub świadczenie rehabilitacyjne. W związku z tym, że do zwrotu jest zobowiązany pracownik, pracodawca nie dokonuje korekty dokumentów rozliczeniowych.

Przykład:

Pracodawca wypłacił pracownikowi zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy od 10 do 20 czerwca. W sierpniu otrzymał informację, że pracownik w tym okresie wykonywał pracę na podstawie umowy zlecenia u drugiego pracodawcy. Sporządzony został potwierdzający ten fakt protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego.

Pracodawca wystąpił do oddziału ZUS o wydanie decyzji, przedstawiając okoliczności sprawy. ZUS wydał decyzję zobowiązującą pracownika do zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy objęty zaświadczeniem lekarskim, tj. za okres od 10 do 20 czerwca, wraz z odsetkami.

Agnieszka Ślązak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34842 )
Array ( [docId] => 34842 )

Array ( [docId] => 34842 )