Jak prawidłowo wyliczyć świadczenia chorobowe

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 10-10-2015 r.

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pozostaje bez ponownego przeliczania, jeżeli między okresami ich pobierania – bez względu na ich rodzaj – nie było przerwy lub przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Dwa świadczenia chorobowe

Długoletni pracownik w wieku 30 lat, otrzymujący co miesiąc stałe wynagrodzenie w kwocie 2.500 zł brutto, dostarczył do kadr dwa druki ZUS ZLA wystawione w związku z zapaleniem płuc. Jeden obejmował okres od 6 do 31 maja 2015 r., zaś drugi – okres od 1 do 19 czerwca 2015 r. W tej sytuacji pracownikowi za czas choroby należy się:

  • wynagrodzenie chorobowe za okres od 6 maja do 7 czerwca, wyliczone w poniższy sposób: 2.157,25 zł (średnie wynagrodzenie z 12 mies. poprzedzających maj, pomniejszone o 13,71% tytułem składek ZUS, co wynika z wyliczenia: 2.500 zł – 13,71% × 2.500 zł) = 2.157,25 zł; 2.157,25 × 80% : 30 = 57,53 zł; 57,53 zł × 33 dni choroby = 1.898,49 zł,

  • zasiłek chorobowy za okres od 8 do 19 czerwca: 57,53 zł × 12 dni choroby = 690,36 zł.

Za dni nieobecności w pracy spowodowane chorobą pracownik otrzyma: 1.898,49 zł + 690,36 zł = 2.588,85 zł.

Należy mu jeszcze wypłacić wynagrodzenie za pracę wykonywaną od 1 do 6 maja oraz od 20 do 30 czerwca 2015 r.

Oznacza to, że jeśli (przykładowo) pracownik chorował kilka dni w kwietniu, a następnie parę dni w lipcu, to podstawa lipcowego świadczenia chorobowego powinna być taka sama jak podstawa kwietniowej choroby.

  • ustalenie podstawy świadczenia z poszczególnych miesięcy (wynagrodzenia wchodzące do podstawy pomniejszane są o składki emerytalne, rentowe i chorobowe),

  • podzielenie sumy podstaw przez liczbę miesięcy, które uwzględniono przy obliczaniu świadczenia chorobowego,

  • wyliczenie 80% przeciętnej podstawy (w czasie ciąży 100% podstawy),

  • podzielenie skalkulowanej w powyższy sposób kwoty przez 30 (niezależnie od liczby dni w miesiącu),

  • pomnożenie wyliczonej dniówki przez liczbę dni, za które przysługuje dane świadczenie.


Zobacz także:

zasiłek chorobowy, zus zla

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37892 )
Array ( [docId] => 37892 )