Jak ustalić podstawę wymiaru świadczenia chorobowego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Mariusz Pigulski
Data: 28-08-2018 r.

Pracownik nabywa prawo do zasiłku / wynagrodzenia chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, tj. od 31. dnia tego ubezpieczenia. Jest to tzw. okres wyczekiwania, do którego zalicza się m.in. poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Do podstawy świadczeń należnych w razie choroby wliczamy zasadniczo wynagrodzenie osiągnięte za:

 
  • 12 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do świadczenia chorobowego lub
  • pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia, gdy trwało ono krócej niż rok.

W bazie obliczeniowej zasiłku / wynagrodzenia chorobowego uwzględnia się ozusowane składniki pensji otrzymane od pracodawcy w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego pracownik stał się niezdolny do pracy (art. 36 ust. 4 ustawy zasiłkowej).

Przykład:

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę od 19 grudnia 2017 r. dostarczyła zwolnienie lekarskie od 27 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Od 11 do 18 grudnia 2017 r. zawarta była umowa zlecenia, w ramach której pracownica przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego. Z uwagi na brak 30-dniowego okresu ubezpieczenia pracownica w okresie 19 grudnia 2017 r. do 9 stycznia 2018. była w okresie wyczekiwania i nie przysługiwał jej zasiłek choroby. Z jakiego miesiąca należy przyjąć podstawę zasiłku przysługującego od 10 stycznia 2018 r.?

Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego powinno stanowić wynagrodzenie uzyskane w ramach stosunku pracy za grudzień 2017 r. po uzupełnieniu.

W okolicznościach wskazanych w pytaniu, pracownica zachorowała przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego zatrudnienia. W związku z tym, do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego należy przyjąć wynagrodzenie, jakie by uzyskała za cały ten miesiąc (czyli za grudzień 2017 r.), tj. odpowiednio wynagrodzenie:

  • miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy, jeżeli przysługuje w stałej miesięcznej wysokości,
  • uzupełnione poprzez podzielenie kwoty uzyskanej za dni przepracowane przez liczbę tych dni i pomnożenie przez liczbę dni obowiązujących do przepracowania w tym miesiącu.

Potwierdza to ust. 285 komentarza do ustawy zasiłkowej zamieszczonego na stronie www.zus.pl. Pamiętajmy, że wynagrodzenie określone w stawce godzinowej traktuje się do celów zasiłkowych jak wynagrodzenie stałe.

Mariusz Pigulski specjalista w zakresie kadr i płac z 10-letnim doświadczeniem

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40954 )
Array ( [docId] => 40954 )