Kontrola pracowników na zasiłku opiekuńczym

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 19-08-2013 r.

Pracodawca lub ZUS może przeprowadzić kontrolę pracowników na zasiłku opiekuńczym. W trakcie kontroli pracowników ustalane jest m.in. czy nie ma innych członków rodziny mogących zaopiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny.

Pracownikowi z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny przysługuje zasiłek opiekuńczy. Do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi ma prawo zarówno ubezpieczona matka dziecka, jak i ubezpieczony ojciec dziecka. Zasiłek ten wypłaca się jednak tylko jednemu z rodziców - temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu z tytułu sprawowania opieki nad:

 • zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8,
 • chorym dzieckiem w wieku do lat 14,
 • innym chorym członkiem rodziny, w tym nad dzieckiem, które ukończyło wiek 14 lat.

Przy czym, za dzieci, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, uważa się dzieci własne ubezpieczonego, dzieci małżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie. Z kolei za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Kontrola pracowników przez pracodawcę lub ZUS W przypadku zwolnienia lekarskiego otrzymanego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny pracodawca lub jednostka ZUS w trakcie kontroli pracownika ustala, czy pracownik sprawujący opiekę nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem, czyli do innych celów niż sprawowanie opieki. Dodatkowo podczas kontroli pracownika ustala się także, czy nie ma innych członków rodziny mogących zaopiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny (nie dotyczy to sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 2).

Jeżeli w trakcie kontroli pracownika zostanie stwierdzone, że ubezpieczony wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem albo gdy zostanie ustalone, że są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę, osoba kontrolująca sporządza w tej sprawie protokół. Protokół powinien być przedłożony osobie kontrolowanej w celu wniesienia przez nią uwag.

Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie było wykorzystywane niezgodnie z jego celem, w przypadku gdy kontrola pracownika jest przeprowadzana przez pracodawcę, rozstrzyga właściwa terenowa jednostka organizacyjna ZUS. W razie sporu może być wydana decyzja, od której ubezpieczonemu przysługuje odwołanie do sądu rejonowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32928 )
Array ( [docId] => 32928 )

Array ( [docId] => 32928 )