Kto posiada uprawnienie do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 17-09-2012 r.

Świadczeniami rodzinnymi, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, są m.in. świadczenia opiekuńcze, na które z kolei składają się: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje m.in. matce, ojcu bądź opiekunowi faktycznemu dziecka.

Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego

O wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego mogą starać się następujące osoby:

 • matka lub ojciec,
 • inne osoby, na których, ciąży obowiązek alimentacyjny, poza osobami posiadającymi znaczny stopień niepełnosprawności,
 • opiekun faktyczny dziecka.

Wskazane powyżej osoby uzyskają prawo do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli nie podejmują bądź rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji oraz edukacji.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Miesięczną wysokość świadczenia pielęgnacyjnego stanowi kwota 520,00 zł. Jeżeli świadczenie pielęgnacyjne przysługuje za niepełny miesiąc, wówczas wypłaca się je w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień.

Osoby, którym nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalnego,
 • osoba sprawująca opiekę ma już przyznane świadczenie pielęgnacyjne na inną osobę,

 • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim (chyba że małżonek posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności) lub została umieszczona w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem),
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na dziecko,
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
 • członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczeń na osobę wymagającą opieki.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32854 )
Array ( [docId] => 32854 )