Odbyty staż nie skraca okresu wyczekiwania na świadczenia chorobowe

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 16-12-2013 r.

Pracownik będący wcześniej stażystą wynagradzanym przez urząd pracy nie może otrzymać wynagrodzenia za czas choroby (ani zasiłku chorobowego) w okresie pierwszych 30 dni zatrudnienia. Prawo do nich uzyska po upływie okresu wyczekiwania.

Ubezpieczony, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie:

  • 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli podlega temu ubezpieczeniu obowiązkowo, albo

  • 90 dni, jeśli podlega ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie.

Jest to tzw. okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego. W tym czasie nie ma prawa ani do zasiłku chorobowego, ani do wynagrodzenia za czas choroby z art. 92 kp.

Do wymaganego okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między obecnym a poprzednim okresem ubezpieczenia nie przekroczyła 30 dni albo była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Czy stażysta podlega ubezpieczeniu chorobowemu

Bezrobotny absolwent odbywający staż u pracodawcy na podstawie skierowania z urzędu pracy ma wprawdzie pewne uprawnienia pracownicze i podlega w czasie odbywania stażu ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Nie podlega jednak ani obowiązkowo, ani dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Stażysta ma natomiast w czasie odbywania stażu prawo do stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, które przysługuje mu także w razie udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim nieobecności w pracy.

Wyjątki od okresu wyczekiwania

Należy pamiętać, że okolicznościami, które dają prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia, tj. bez okresu wyczekiwania, są przypadki, gdy niezdolność do pracy dotyczy:

  • absolwentów szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do tego ubezpieczenia w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • ubezpieczonych, których niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • osób objętych ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo, jeżeli posiadają co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • ubezpieczonego, który sprawował mandat posła lub senatora, jeśli został objęty ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33726 )
Array ( [docId] => 33726 )