Niewypłacone pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne należy przekazać rodzinie

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 23-09-2013 r.

W przypadku zgonu pracownika przed podjęciem przysługującego mu świadczenia – w szczególności świadczenia rehabilitacyjnego – kwota należna do dnia zgonu staje się prawem majątkowym osoby uprawnionej.

W myśl przepisów Kodeksu pracy do podjęcia wynagrodzenia lub dochodu ubezpieczonego (w tym przypadku świadczenia rehabilitacyjnego) osobą uprawnioną jest małżonek oraz inne osoby spełniające warunki do przyznania renty rodzinnej na podstawie przepisów o ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
  • małżonek (wdowa i wdowiec),
  • rodzice (w tym ojczym, macocha, osoby przysposabiające).

W przypadku braku takich osób prawa te przysługują spadkobiercy ustanowionemu wyrokiem sądu.

Przykład:

Dnia 31 sierpnia 2013 r. zmarł pracownik, który w chwili śmierci pobierał świadczenie rehabilitacyjne. W tym przypadku świadczenie rehabilitacyjne przysługujące, a nie wypłacone pracownikowi, należy wypłacić jego żonie. To, że świadczenie rehabilitacyjne zostanie wypłacone żonie zmarłego pracownika, nie zmienia faktu, że jest ono finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ze względu na to, że wypłacone świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem przysługującym z FUS, może zostać zaliczone na poczet odprowadzanych składek na rzecz ZUS.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32935 )
Array ( [docId] => 32935 )