Zasiłek macierzyński z umowy o pracę przy działalności gospodarczej

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 28-08-2013 r.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która jednocześnie pobiera zasiłek macierzyński z tytułu umowy o pracę, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w związku z prowadzoną działalnością (interpretacja nr 235/2013 z 11 czerwca 2013 r.).

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z wynagrodzeniem wyższym od minimalnego rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Z działalności opłaca tylko składkę zdrowotną. Od dnia pobierania zasiłku macierzyńskiego zleciła prowadzenie działalności firmie zewnętrznej. Zawarła w tej sprawie umowę cywilnoprawną. W tym stanie faktycznym prowadząca działalność powzięła wątpliwość, czy powinna opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, czy tylko zdrowotną i skierowała w tej sprawie wniosek do ZUS.

Zdaniem ZUS:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych osoby pobierające zasiłek macierzyński podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Stosownie do art. 9 ust. 1c wymienionej ustawy osoby prowadzące pozarolniczą działalność spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania tego zasiłku. Mogą jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z tytułu prowadzenia działalności. Gdy dana osoba złoży wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami, obowiązkowe będzie również ubezpieczenie wypadkowe. Nie będzie natomiast mogła być objęta ubezpieczeniem chorobowym.

 

Przywołany art. 9 ust. 1c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ma zastosowanie, w przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą spełnia warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, do którego prawo nabyła zarówno z tytułu prowadzenia działalności, jak i z tytułu umowy o pracę.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 i 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązek wyrejestrowania należy do płatnika składek, tj. osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą. Dotyczy to oczywiście osób, które w trakcie pobierania zasiłku nadal prowadzą działalność, tzn. nie zgłosiły jej zawieszenia na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32932 )
Array ( [docId] => 32932 )