Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru zasiłku

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 22-10-2013 r.

W przypadku zmiany umowy o pracę polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Zmiana ta musi jednak nastąpić w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Z dniem 17 czerwca 2013 r., na mocy znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy, wydłużono wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz wprowadzono płatny urlop rodzicielski. Zgodnie z art. 1821 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni (wcześniej były to 4 tygodnie) w przypadku urodzenia jednego dziecka.

Dodatkowy urlop jest udzielany na podstawie pisemnego wniosku pracownika, który powinien być złożony nie później niż 14 dni (wcześniej – 7 dni) przed rozpoczęciem urlopu. We wniosku tym pracownica/pracownik wskazują wymiar urlopu (w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności). Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek (art. 1821 § 3 Kodeksu pracy).

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu.

Przykład:

Pracownicy kończy się obecnie urlop macierzyński. Kilka dni temu złożyła wniosek o dodatkowy urlop macierzyński. Zakład pracy chce jej zaproponować zmianę wymiaru etatu na mniejszy. Wysokość zasiłku macierzyńskiego w okresie korzystania przez pracownicę z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (maksymalnie 6 tygodni), pomimo zmniejszenia wymiaru czasu pracy, nie ulegnie zmianie. Wynika to z faktu, iż zmiana powyższa nie nastąpiła w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających niezdolność do pracy ani w miesiącu, w którym ta niezdolność powstała.

W firmie następują zwolnienia grupowe i z tego tytułu pracownica otrzymałaby wypowiedzenie warunków pracy dotyczące zmniejszenia wymiaru czasu pracy, czy też pracodawca zamierza zaproponować pracownicy zmianę warunków umowy o pracę, w zakresie wymiaru etatu, na mocy porozumienia stron. W tej drugiej przepisy Kodeksu pracy nie stawiają żadnych ograniczeń nawet w przypadku pracownika podlegającego szczególnej ochronie m.in. z tytułu korzystania z urlopu macierzyńskiego. A zatem zmniejszenie wymiaru czasu pracy zależały od zgody podwładnego. Jednak wtedy pracownik nie jest uprawniony do dodatku wyrównawczego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32944 )
Array ( [docId] => 32944 )

Array ( [docId] => 32944 )