Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru zasiłku

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 22-10-2013 r.

W przypadku zmiany umowy o pracę polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Zmiana ta musi jednak nastąpić w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Z dniem 17 czerwca 2013 r., na mocy znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy, wydłużono wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz wprowadzono płatny urlop rodzicielski. Zgodnie z art. 1821 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni (wcześniej były to 4 tygodnie) w przypadku urodzenia jednego dziecka.

Dodatkowy urlop jest udzielany na podstawie pisemnego wniosku pracownika, który powinien być złożony nie później niż 14 dni (wcześniej – 7 dni) przed rozpoczęciem urlopu. We wniosku tym pracownica/pracownik wskazują wymiar urlopu (w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności). Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek (art. 1821 § 3 Kodeksu pracy).

 

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu.

Przykład:

Pracownicy kończy się obecnie urlop macierzyński. Kilka dni temu złożyła wniosek o dodatkowy urlop macierzyński. Zakład pracy chce jej zaproponować zmianę wymiaru etatu na mniejszy. Wysokość zasiłku macierzyńskiego w okresie korzystania przez pracownicę z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (maksymalnie 6 tygodni), pomimo zmniejszenia wymiaru czasu pracy, nie ulegnie zmianie. Wynika to z faktu, iż zmiana powyższa nie nastąpiła w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających niezdolność do pracy ani w miesiącu, w którym ta niezdolność powstała.

W firmie następują zwolnienia grupowe i z tego tytułu pracownica otrzymałaby wypowiedzenie warunków pracy dotyczące zmniejszenia wymiaru czasu pracy, czy też pracodawca zamierza zaproponować pracownicy zmianę warunków umowy o pracę, w zakresie wymiaru etatu, na mocy porozumienia stron. W tej drugiej przepisy Kodeksu pracy nie stawiają żadnych ograniczeń nawet w przypadku pracownika podlegającego szczególnej ochronie m.in. z tytułu korzystania z urlopu macierzyńskiego. A zatem zmniejszenie wymiaru czasu pracy zależały od zgody podwładnego. Jednak wtedy pracownik nie jest uprawniony do dodatku wyrównawczego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32944 )
Array ( [docId] => 32944 )