Nowe zasiłki macierzyńskie od 2 stycznia 2016 r.

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 07-12-2015 r.

Od 2 stycznia 2016 roku miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi:

 
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku – za okres do 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (lub odpowiednio w przypadku przyjęcia jednego dziecka na wychowanie), lub za okres do 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie (lub odpowiednio w przypadku przyjęcia większej liczby dzieci na wychowanie), lub za okres 3 tygodni w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie,
  • 60% podstawy wymiaru zasiłku – za pozostały okres urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński na dziecko urodzone w styczniu 2016 roku

Przykład:

Załóżmy, że pracownica urodzi dziecko 17 stycznia 2016 r. i od tego dnia rozpocznie pobieranie zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, gdyż nie skorzysta z urlopu macierzyńskiego przed planowaną datą porodu. Nie złożyła ona w ciągu 21 dni od porodu wniosku o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni. Tym samym pracodawca wypłaca jej zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres 20 tygodni (od 17 stycznia do 4 czerwca 2016 r. – 140 dni). Na początku kwietnia 2016 roku oboje rodzice dziecka wystąpią do swoich pracodawców z wnioskiem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w wymiarze po 16 tygodni każdy od 5 czerwca 2016 r. (2 × 16 tygodni = 32 tygodnie).

W takim przypadku, oboje rodzice dziecka będą mieli prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w wymiarze obejmującym pierwsze 6 tygodni tego urlopu – udzielonego od tego samego dnia w wysokości 100%, ale w podziale proporcjonalnym. W praktyce oznacza to, że każde z rodziców otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 100% za pierwsze 3 tygodnie (łącznie 6 tygodni). Następnie będzie im przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy wymiaru.

W sytuacji, gdyby ubezpieczona – matka dziecka rozpoczęła pobieranie zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego od 5 czerwca 2016 r., a ojciec w późniejszym terminie (nie od tego samego dnia) rozpocząłby urlop rodzicielski, 100% podstawy wymiaru przysługiwałoby tylko matce dziecka jako zasiłek macierzyński za okres 6 tygodni, gdyż to ona rozpoczęła pobieranie zasiłku jako pierwsza. Ojciec dziecka miałby od początku urlopu rodzicielskiego prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru.

Elżbieta Młynarska-Wełpa, specjalista ds. płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38202 )
Array ( [docId] => 38202 )