Urlop i zasiłek macierzyński dla samotnego ojca

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Izabela Nowacka
Data: 18-10-2015 r.

W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka albo innemu, ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny. Od 14 sierpnia nie ma przy tym znaczenia, że matka dziecka była osobą nieubezpieczoną.

Przed wejściem w życie nowych przepisów w razie porzucenia dziecka przez matkę ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny również przysługiwał zasiłek macierzyński, jeśli tylko osoby te przerwały zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Warunkiem było jednak to, by matka była osobą ubezpieczoną. Obecnie tego wymogu nie ma i ojciec może liczyć na zasiłek, nawet gdy matka dziecka nie miała ubezpieczenia z żadnego tytułu.

 

Nabycie prawa do zasiłku jest uzależnione zasadniczo od dwóch warunków:

  1. ojciec jest osobą ubezpieczoną (np. z tytułu stosunku pracy),

  2. odstąpi od pracy zarobkowej, by zająć się potomkiem.

Jak udokumentować prawo do zasiłku

W celu uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego ojciec musi złożyć odpowiednie dokumenty. Jeśli pracodawca jest płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego, do udokumentowania jego uprawnień wymagane będą następujące dowody:

  1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność́ z oryginałem przez płatnika składek,

  2.    oświadczenie ubezpieczonego o porzuceniu dziecka przez matkę.

Tak wynika z opublikowanego na stronach MPiPS projektu rozporządzenia MPiPS w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (projekt z 30 czerwca 2015 r.). Jego przepisy z dniem 1 stycznia 2016 r. mają zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1594), które aktualnie nie precyzuje zakresu dokumentacji wymaganej w omawianej sytuacji.

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37928 )
Array ( [docId] => 37928 )